Author Archive: admin

rss zdroj

Napísal 20. júna 2017

Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup (Svätý apoštolom rovný Naum, žiak sv Cyrila a Metoda)

Napísal 19. júna 2017

Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat (Svätý mučeník Zosimus Vojak)

Napísal 18. júna 2017

Svätý mučeník Leontios (Náš prepodobný otec Leontios Pastier.)

Napísal 17. júna 2017

Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael

Napísal 16. júna 2017

Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup (Sv. mučeníci Tigrius, konštantínopolský presbyter a Eutropios)

Napísal 15. júna 2017

Svätý prorok Amos

Napísal 14. júna 2017

Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha (Sv. Jozef, solúnsky biskup, brat svätého Teodora Studitu.)

Napísal 13. júna 2017

Svätá mučenica Akvilína. Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie

Napísal 12. júna 2017

Náš prepodobný otec Onufrios Veľký

Napísal 11. júna 2017

Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš (Spomienka na zjavenie sa archanjela Gabriela mníchovi z hory Athos a zjavenie hymnu Dôstojné je)

Napísal 10. júna 2017

Svätý hieromučeník Timotej, pruský biskup (Svätý Bassián, biskup lombardského Lodi)

Napísal 9. júna 2017

Náš otec svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup

Napísal 8. júna 2017

Prenesenie ostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna (Naša prepodobná matka Melánia Rímska Staršia)

Napísal 7. júna 2017

Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský (Svätý hieromučeník Marcelín, rímsky pápež)

Napísal 6. júna 2017

Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca. Prepodobný Hilarión Nový

Napísal 5. júna 2017

Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky biskup (Svätý mučeník Marcián a spoločníci)

Napísal 4. júna 2017

Náš otec svätý Métrofanés, konštantínopolský patriarcha (Sväté a spravodlivé sestry Marta a Mária, Lazárove sestry)

Napísal 3. júna 2017

Svätý mučeník Lucilián a spoločníci (Svätý hieromučeník Lucián)