Author Archive: Stano Gabor

rss zdroj

Napísal 19. júna 2017

Pozvánka na púť do Fatimy a do Lúrd

Napísal 19. júna 2017

Vladyka Peter predniesol homíliu na slávnosti Božieho Tela

Napísal 19. júna 2017

23. júna – Ježiša Krista milujúceho ľudí (Christa Čelovikoľubca)

Napísal 19. júna 2017

Pozvánka na deviatu eparchiálnu púť do Šaštína – aktualizované

Napísal 15. júna 2017

Pozvánka na VII. ročník LET do Tajova

Napísal 14. júna 2017

Arcibiskup Cyril Vasiľ si pripomína 30. výročie kňazskej a 8. výročie biskupskej vysviacky

Napísal 13. júna 2017

Vladyka Peter si pripomína 30. výročie kňazskej vysviacky

Napísal 13. júna 2017

12. – 21. júna 2017

Napísal 12. júna 2017

Petropavlovský pôst – PETROVKA

Napísal 12. júna 2017

Slávnostná poklona prečistým tajomstvám Tela a Krvi nášho Pána Ježiša Krista

Napísal 8. júna 2017

Nedeľa všetkých svätých

Napísal 8. júna 2017

Trenčianski gréckokatolíci oslávili sviatok Päťdesiatnice farským dňom

Napísal 7. júna 2017

5. – 11. júna 2017

Napísal 5. júna 2017

Týždeň modlitieb mladých za mladých

Napísal 4. júna 2017

Pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšej Trojice

Napísal 4. júna 2017

NEDEĽA PÄŤDESIATNICE – ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA

Napísal 1. júna 2017

Ukrajinský kardinál Ľubomyr Huzar zosnul v Pánu

Napísal 1. júna 2017

V júni sväté liturgie za život a za rodinu v našej eparchii