archív pozvánok

Napísal 21. apríla 2017

Pozvánka na prednášku do Trenčína

Napísal 20. apríla 2017

Pozvánka na Utiereň

Napísal 11. apríla 2017

Program v katedrále počas Veľkého týždňa a Paschy 2017

Napísal 6. apríla 2017

Pozvánka na Kvetný víkend 2017

Napísal 29. marca 2017

Kánon sv. Andreja Krétskeho v Bratislave

Napísal 21. marca 2017

V nedeľu zavíta do katedrály arcibiskup Arbach zo Sýrie

Napísal 1. marca 2017

Liturgický program v katedrále počas Veľkého pôstu

Napísal 1. marca 2017

Pozvánka na Krížovú cestu so skupinou Anastasis do Trenčína

Napísal 30. januára 2017

Pozvánka na liturgiu na záver kňazského dňa a dňa zasvätených

Napísal 30. januára 2017

Pozvánka na karneval

Napísal 5. januára 2017

Bohoslužobný poriadok v katedrále na sviatok Bohozjavenia

Napísal 22. decembra 2016

Vianoce v katedrále – Liturgický program na sviatky Narodenia Pána a Nový rok 2017

Napísal 15. decembra 2016

Pozvánka na zimný eparchiálny tábor (ZET-ku)

Napísal 15. decembra 2016

Pozvánka na vianočný koncert zboru Kyrillomethodeon

Napísal 12. decembra 2016

Vianočná sv. spoveď v katedrále

Napísal 9. decembra 2016

Pozvánka na odpust do Liptovského Mikuláša

Napísal 7. decembra 2016

Pozvánka pre deti a manželské páry

Napísal 5. decembra 2016

Pozvánka pre deti na stretnutie so sv. Mikulášom