sviatky

Napísal 24. marca 2017

Zvestovanie presvätej Bohorodičke – 25. marec

Napísal 16. marca 2017

Tretia nedeľa Veľkého pôstu – krížupoklonná

Napísal 6. marca 2017

Druhý pôstny týždeň

Napísal 26. februára 2017

Štyridsiatnica – Veľký pôst

Napísal 20. februára 2017

Syropôstna nedeľa (Nedeľa odpustenia)

Napísal 2. februára 2017

STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

Napísal 1. februára 2017

Stretnutie Pána (2. február) v byzantskom obrade

Napísal 30. januára 2017

30. január – Sviatok Troch svätiteľov

Napísal 2. januára 2017

História sviatkov Narodenia Pána a Bohozjavenia

Napísal 30. decembra 2016

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Napísal 30. decembra 2016

Narodenie Pána vo východnej liturgii

Napísal 24. decembra 2016

VIANOCE V GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI

Napísal 7. decembra 2016

8. (9.) december – Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou

Napísal 5. decembra 2016

6. decembra – Svätého Mikuláša Divotvorcu

Napísal 21. novembra 2016

21. november – VSTUP (VOVEDENIE) PRESVÄTEJ BOHORODIČKY DO CHRÁMU

Napísal 14. novembra 2016

Filipovka

Napísal 13. novembra 2016

Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup

Napísal 11. novembra 2016

12. november – Svätého hieromučeníka Jozafáta, polockého arcibiskupa