sviatky

Napísal 13. novembra 2017

Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup

Napísal 29. septembra 2017

1. október Pokrov – Ochrana Presvätej Bohorodičky

Napísal 13. septembra 2017

14. september – Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža

Napísal 7. septembra 2017

8. september – Narodenie presvätej Bohorodičky

Napísal 30. augusta 2017

1. september – začiatok cirkevného roka (Начало индикта)

Napísal 14. augusta 2017

ZOSNUTIE (УСПЕНИE) NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY

Napísal 7. augusta 2017

Sväté Premenenie nášho Pána Boha a Spasiteľa Ježiša Krista – 6. augusta

Napísal 27. júna 2017

Sv. Peter a Pavol – patróni bratislavskej eparchie

Napísal 23. júna 2017

23. júna – Ježiša Krista milujúceho ľudí (Christa Čelovikoľubca)

Napísal 12. júna 2017

Petropavlovský pôst – PETROVKA

Napísal 12. júna 2017

Slávnostná poklona prečistým tajomstvám Tela a Krvi nášho Pána Ježiša Krista

Napísal 8. júna 2017

Nedeľa všetkých svätých

Napísal 4. júna 2017

NEDEĽA PÄŤDESIATNICE – ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA

Napísal 26. mája 2017

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV PRVÉHO PRVÉHO EKUMENICKÉHO SNEMU (PRVÉHO NICEJSKÉHO)

Napísal 24. mája 2017

PÁNOVO NANEBOVSTÚPENIE

Napísal 19. mája 2017

NEDEĽA O SLEPOM

Napísal 12. mája 2017

NEDEĽA O SAMARITÁNKE

Napísal 9. mája 2017

POLOVICA (PREPOLOVÉNIJE) PÄŤDESIATNICE