Východní svätci

Napísal 22. novembra 2017

Svätý apoštol Filemon a spoločníci

Napísal 21. novembra 2017

Vstup našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu. (Náš prepodobný otec Kolumbán).

Napísal 20. novembra 2017

Náš prepodobný otec Gregor Dekapolita. Blažená Jozafáta Hordaševská, spoluzakladateľka sestier služobníc

Napísal 19. novembra 2017

Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam. (Náš prepodobný otec a divotvorca Hilarión Solúnsky.)

Napísal 18. novembra 2017

Svätí mučeníci Platón a Roman (Svätí mučeníci diakon Zachej a Alfej)

Napísal 17. novembra 2017

Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup (Svätý Maximián, konštantínopolský patriarcha)

Napísal 16. novembra 2017

Svätý apoštol a evanjelista Matúš (Svätý hieromučeník Hypatius, gangriansky biskup)

Napísal 15. novembra 2017

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib. Začiatok filipovky, teda štyridsaťdenného pôstneho obdobia k sviatku Narodenia Ježiša Krista (Svätý mučeník Demeter z Trácie)

Napísal 14. novembra 2017

Svätý a všechválny apoštol Filip (Svätý Gregor Palamas, solúnsky arcibiskup.)

Napísal 13. novembra 2017

Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup

Napísal 12. novembra 2017

Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup. Náš prepodobný otec Níl.

Napísal 11. novembra 2017

Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent, svätá mučenica Štefánia. Náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Studitský

Napísal 10. novembra 2017

Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci

Napísal 9. novembra 2017

Naša prepodobná matka Matróna. (Prepodobná Teoktista z ostrova Lesbos. Svätí mučeníci Onezifor a Porfýrius.)

Napísal 8. novembra 2017

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam

Napísal 7. novembra 2017

Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny. Náš prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galésion. (Svätí mučeníci Melasippus, manželka Karina a syn Antoninus.)

Napísal 6. novembra 2017

Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský biskup

Napísal 5. novembra 2017

Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma