Východní svätci

Napísal 19. februára 2018

Svätý apoštol Archippos (Svätí vyznávači Eugen a Makarios, antiochijský presbyteri)

Napísal 18. februára 2018

Náš otec svätý Lev, rímsky pápež (Náš otec svätý Flavián Vyznávač, konštantinopolský patriarcha)

Napísal 17. februára 2018

Svätý veľkomučeník Teodor Tyrón

Napísal 16. februára 2018

Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci (Svätý Flavián, antiochijský arcibiskup)

Napísal 15. februára 2018

Svätý apoštol Onezim (Náš prepodobný otec Pafnutios Alexandrijský)

Napísal 14. februára 2018

Odchod do večnosti prepodobného konštantína Filozofa, učiteľa Slovanov. Náš prepodobný otec Auxencius

Napísal 13. februára 2018

Náš prepodobný otec Martinián (Náš otec svätý Eulogius, alexandrijský arcibiskup)

Napísal 12. februára 2018

Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup (Náš otec svätý Anton, konštantínopolský patriarcha)

Napísal 11. februára 2018

Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup (Svätá a spravodlivá cisárovná Teodora, manželka obrazoboreckého cisára Teofila.)

Napísal 10. februára 2018

Svätý mučeník Charalampés (Svätí mučeníci Porfýrios a Baptus a tri mučenice)

Napísal 9. februára 2018

Svätý mučeník Nikefor

Napísal 8. februára 2018

Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat. Svätý prorok Zachariáš, ktorý videl kosák.

Napísal 7. februára 2018

Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup. (Náš prepodobný otec Lukáš Grécky)

Napísal 6. februára 2018

Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup. Svätý hieromučeník Silván, emeský biskup a spoločníci.

Napísal 5. februára 2018

Svätá mučenica Agáta (Svätá mučenica Teodúlia. Svätý Polyeukt, konštantinopolský patriarcha))

Napísal 4. februára 2018

Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský (Náš prepodobný otec Mikuláš Vyznávač, igumen kláštora Studion.)

Napísal 3. februára 2018

Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna (Svätý prorok Azariáš)

Napísal 2. februára 2018

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. (Svätý mučeník Agathodorus)