Východní svätci

Napísal 26. septembra 2017

Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa (Náš otec svätý Euzébius, rímsky pápež)

Napísal 25. septembra 2017

Naša prepodobná matka Eufrozína

Napísal 24. septembra 2017

Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla

Napísal 23. septembra 2017

Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

Napísal 22. septembra 2017

Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup (Prepodobný Jonáš Presbyter, otec Teofana, tvorcu kánonov, a Teodora Popísaného.)

Napísal 21. septembra 2017

Svätý apoštol Kodrat z Magnézie

Napísal 20. septembra 2017

Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci

Napísal 19. septembra 2017

Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont (Svätý Teodor z Tarzu, canterburský arcibiskup)

Napísal 18. septembra 2017

Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup

Napísal 17. septembra 2017

Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska (Svätá mučenica Teodota)

Napísal 16. septembra 2017

Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia. (Svätá mučenica Šebastiána)

Napísal 15. septembra 2017

Svätý veľkomučeník Nikita

Napísal 14. septembra 2017

Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža nad celým svetom. (Svätý hieromučeník, Cyprián, kartáginský biskup. Odchod do večnosti nášho otca svätého Jána Zlatoústeho, konštantínopolského arcibiskupa.)

Napísal 13. septembra 2017

Svätý hieromučeník Kornélius Stotník

Napísal 12. septembra 2017

Svätý hieromučeník Autonomos (Svätý mučeník Teodor z Alexandrie.)

Napísal 11. septembra 2017

Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská

Napísal 10. septembra 2017

Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora

Napísal 9. septembra 2017

Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna (Náš prepodobný otec a vyznávač Teofan)