Zo života eparchie

Napísal 19. marca 2018

Pozvánka na stretnutie mládeže s vladykom Petrom

Napísal 16. marca 2018

Piata pôstna nedeľa

Napísal 15. marca 2018

V Bratislave sa modlili Kánon sv. Andreja Krétskeho

Napísal 12. marca 2018

Kánon sv. Andreja Krétskeho v Bratislave

Napísal 12. marca 2018

Piaty týždeň Veľkého pôstu

Napísal 8. marca 2018

Štvrtá nedeľa Veľkého pôstu

Napísal 25. februára 2018

Tretia nedeľa Veľkého pôstu – krížupoklonná

Napísal 18. februára 2018

Vladyka Peter ďakoval za desať rokov biskupskej služby aktualizované

Napísal 14. februára 2018

Vladyka Peter si pripomenie desiate výročie biskupskej vysviacky

Napísal 13. februára 2018

Karneval v Bratislave

Napísal 12. februára 2018

Na Devíne si pripomenuli 1150. výročie schválenia staroslovienčiny ako liturgického jazyka

Napísal 11. februára 2018

Syropôstna nedeľa (Nedeľa odpustenia)

Napísal 9. februára 2018

V Prešove sa konalo 25. zasadanie Rady hierarchov prešovskej metropolie

Napísal 27. januára 2018

Eparchia oslávila desiate výročie aktualizované

Napísal 16. januára 2018

Pozvánka na archijerejskú svätú liturgiu k 10. výročiu eparchie

Napísal 8. januára 2018

Svätenie vody v obci Šumiac – up date

Napísal 5. januára 2018

Bohoslužobný poriadok v katedrále na sviatok Bohozjavenia

Napísal 31. decembra 2017

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista