Napísal 5. mája 2017

Pozvánka na odpust do Brezna

Gréckokatolícka farnosť  bl. Vasiľa Hopku v Brezne pozýva na slávenie odpustovej slávnosti ku cti blahoslaveného hieromučeníka Vasiľa Hopku, ktorá sa bude konať v nedeľu 7. mája 2017. Archijerejskú svätú liturgiu nášho svätého otca Jána Zlatoústeho bude sláviť vladyka Peter Rusnák bratislavský eparchiálny biskup o 10:30 hod. v chráme Piaristov v Brezne.

Program slávnosti: 

sobota 6. mája 2017 – 17:00 hod. Veľká večiereň s požehnaním lítijných darov

 

nedeľa 7. mája 2017 – 10:00 hod. Moleben k bl. Vasiľovi Hopkovi
10:30 hod. Archijerejská  svätá  liturgia s myrovaním