Napísal 20. apríla 2017

Pozvánka na Utiereň

Gréckokatolícka Farnosť Staré Mesto pozýva na slávenie paschálnej utierne vo Svetom týždni v piatok, 21. apríla 2017 v katedrále, ráno o 7:00 hod. (Liturgický jazyk – slovenský).

Informoval: Rastislav Čižik / Daniel Černý