Napísal 11. apríla 2017

Program v katedrále počas Veľkého týždňa a Paschy 2017

Gréckokatolícka Katedrála Povýšenia svätého Kríža v Bratislave
Ul. 29. augusta 7 (pri Ondrejskom cintoríne)

10. – 18. apríla 2017

Veľký Pondelok
17.00 h.: Služba vopred posvätených darov ( csl. )

Veľký Utorok
17.00 h.: Liturgia vopred posvätených darov ( slov. )

Veľká Streda
17.00 h.: Služba vopred posvätených darov ( csl. )

Veľký Štvrtok
9:00 h.: Sv. liturgia, pri ktorej vladyka Peter Rusnák posvätí myro a antimenziony a vykoná obrad umývania nôh
17:00 h.: Sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou, následne Sväté strasti

 

Veľký Piatok
prísny pôst, prikázaný sviatok

8.00 Kráľovské hodinky (slov.- csl.)
16.00 Sv. liturgia Jána Zlatoústeho s večierňou a uložením plaštenice (csl.-slov.)

 

Veľká Sobota
8.00 h. Jeruzalemská nadhrobná utiereň (slov.)
16.00 h. Sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou s udelením iniciačných sviatostí katechumenke Liliane Márii (slov. – csl.)

 

Nedeľa Paschy
5.30 h. Utiereň Vzkriesenia, posvätenie jedál, následne cca. o 6.30 h. Sv. liturgia (slovenská)

9.00 h. Sv. liturgia (csl.), posvätenie jedál
10.30 h. Sv. liturgia (slov.), posvätenie jedál

17.00 h. Paschálna večiereň (csl.)

 

Svetlý Pondelok, prikázaný sviatok

8.00 h. Utiereň

9.00 h. Sv. liturgia (csl.), myrovanie, sprievod okolo chrámu
11.00 h. Sv. liturgia (slov.), myrovanie, sprievod okolo chrámu

17.00 h. Večiereň

 

Svetlý utorok

7.00 h. Sv. liturgia (csl).
17.00 Sv. Liturgia (sl.), následne večiereň (slov.)