Napísal 27. októbra 2017

1. – 30. novembra 2017

1. november 2017:
Streda 22. (24.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

Apoštol na liturgii: 269. začalo (1 Sol 4, 1 – 12) = radové čítanie, prípadne aj 153. začalo (1 Kor 12,27 – 13,8a) = svätým nezištníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 61. začalo (11, 42 – 46) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5–8) = svätým nezištníkom.

2. november 2017:
Štvrtok 22. (24.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodist.

Apoštol na liturgii: 271. začalo (1 Sol 5, 1 – 8) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 62. začalo (11,47 – 12,1) = radové čítanie, prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätým mučeníkom.

3. november 2017:
Piatok 22. (24.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas. Založenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja v Lydde, kde je uložené jeho úctyhodné telo.

Apoštol na liturgii: 272. začalo (1 Sol 5, 9–13. 24–28) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 63. začalo (12, 2 – 12) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým mučeníkom.

4. november 2017:
Sobota 22. (24.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Joannikios Veľký. Svätí mučeníci Nikander, myrský biskup, a Hermaios, presbyter.

Apoštol na liturgii: 191. začalo (2 Kor 11, 1 – 6) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = prepodobnému.
Evanjelium na liturgii: Lk 40. začalo (9, 1 – 6) = radové čítanie, prípadne aj Mt 10. začalo (4,25 – 5,12a) = prepodobnému.

5. november 2017:
NEDEĽA 22. (24.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma.

5. hlas, 11. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 221. začalo (Ef 2, 14 – 22) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 39. začalo (8, 41 – 56) = radové čítanie.

6. november 2017:
Pondelok 23. (25.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

Apoštol na liturgii: 274. začalo (2 Sol 1, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo od polovice (Hebr 8, 3 – 6) = svätému Pavlovi Vyznávačovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 65. začalo (12, 13–15. 22b–31) = radové čítanie, prípadne aj Lk 64. začalo (12, 8 – 12) = svätému Pavlovi Vyznávačovi.

7. november 2017:
Utorok 23. (25.) týždňa po Päťdesiatnici. Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny. Náš prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galésion.

Apoštol na liturgii: 274. začalo od polovice (2 Sol 1,10b – 2,2) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = prepodobnému; ak sa zajtrajší sviatok slávi s bdením, tak po dnešnom radovom čítaní aj 275. začalo (2 Sol 2, 1 – 12) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.
Evanjelium na liturgii: Lk 68. začalo (12, 42 – 48) = radové čítanie, prípadne aj Mt 10. začalo (4,25 – 5,12a) = prepodobnému; ak sa zajtrajší sviatok slávi bez bdenia, tak po dnešnom radovom čítaní aj Lk 69. začalo (12, 48b – 59) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni: Joz 5, 13 – 16; Sdc 6, 2a. 7. 11–24; Iz 14, 7 – 20 = všetky tri nebeským beztelesným mocnostiam.

8. november 2017:
Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam – polyelejný sviatok s bdením.

Evanjelium na utierni: Mt 52. začalo (13, 24 – 30. 36b – 43) = beztelesným mocnostiam.

Apoštol na liturgii: 305. začalo (Hebr 2, 2 – 10) = beztelesným mocnostiam; ak sa dnešný sviatok slávi bez bdenia, tak aj 275. začalo (2 Sol 2, 1 – 12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = beztelesným mocnostiam; ak sa dnešný sviatok slávi bez bdenia, tak aj Lk 69. začalo (12, 48b – 59) = radové čítanie.

9. november 2017:
Štvrtok 23. (25.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Onezifor a Porfyrios. Naša prepodobná matka Matróna. (Prepodobná Teoktista z ostrova Lesbos.)

Apoštol na liturgii: 276. začalo (2 Sol 2,13 – 3,5) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 70. začalo (13, 1 – 9) = radové čítanie.

10. november 2017:
Piatok 23. (25.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci.

Apoštol na liturgii: 277. začalo (2 Sol 3, 6 – 18) = radové čítanie; ak sa však najbližší pondelok slávi s bdením, tak aj 278. začalo (1 Tim 1, 1 – 7) = radové čítanie z najbližšieho pondelka.
Evanjelium na liturgii: Lk 73. začalo (13, 31 – 35) = radové čítanie; ak sa však najbližší pondelok slávi s bdením, tak aj Lk 75. začalo (14, 1a. 12 – 15) = radové čítanie z najbližšieho pondelka.

11. november 2017:
Sobota 23. (25.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent, svätá mučenica Štefánia. Náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Studitský.

Apoštol na liturgii: 199. začalo (Gal 1, 3 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = mučeníkom, a 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = prepodobnému.
Evanjelium na liturgii: Lk 46. začalo (9, 37 – 43a) = radové čítanie, prípadne aj Mt 38. začalo (10, 32 – 36; 11, 1) = mučeníkom, a Mt 10. začalo (4,25 – 5, 12a) = prepodobnému.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; Prís 29, 2a + Múd 4, 1bc. 14a. 6, 11. 17a. 18a. 21b. 22b. 7, 15cd. 16b. 21b. 22a. 26ac. 27d. 29. 10, 9. 10b. 10d. 12acd. 7, 30b. 2, 1a. 10. 11a. 12-15. 16abc. 17. 19-22a. 23a. 15, 1. 16, 13a + Prís 3, 34ba; Múd 4, 7. 16a. 17a. 19b – 20. 5, 1- 7 = všetky tri svätému Jozafátovi.

12. november 2017:
NEDEĽA 23. (25.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI.
A BUĎ: Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. Náš prepodobný otec Níl.
ALEBO: Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup – polyelejný sviatok s bdením.

6. hlas, 1. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 224. začalo (Ef 4, 1 – 6) = radové čítanie, prípadne aj 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6) = svätému Jánovi Milosrdnému.
Evanjelium na liturgii: Lk 53. začalo (10, 25 – 37) = radové čítanie, prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Jánovi Milosrdnému.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 224. začalo (Ef 4, 1 – 6) = radové čítanie, a 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6) = svätému Jozafátovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 53. začalo (10, 25 – 37) = radové čítanie, a Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Jozafátovi.

Parémie na večierni: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; Prís 10, 31a. 32a. 11, 2b. 10, 2b. 11, 7a. 19a. 13, 2a. 9a. 15, 2a. 14, 33a. 22, 11ab + Múd 6, 12a. 13. 12b. 14a. 15b. 16ab. 7, 30b. 8, 2c. 2ab. 3b. 4. 7bcde. 8. 21cd. 9, 1-2. 3a. 4. 5a. 10. 11bc. 14; Prís 29, 2a + Múd 4, 1bc. 14a. 6, 11. 17a. 18a. 21b. 22b. 7, 15cd. 16b. 21b. 22a. 26ac. 27d. 29. 10, 9. 10b. 10d. 12acd. 7, 30b. 2, 1a. 10. 11a. 12-15. 16abc. 17. 19-22a. 23a. 15, 1. 16, 13a + Prís 3, 34ba = všetky tri svätému Jánovi Zlatoústemu.

13. november 2017:
Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup – polyelejný sviatok s bdením.

Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Jánovi Zlatoústemu.

Apoštol na liturgii: 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Jánovi Zlatoústemu; ak sa však dnešný sviatok slávi bez bdenia, tak aj 278. začalo (1 Tim 1, 1 – 7) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Jánovi Zlatoústemu; ak sa však dnešný sviatok slávi bez bdenia, tak aj Lk 75. začalo (14, 1a. 12 – 15) = radové čítanie.

Parémie na večierni: 1 Pt 1,1 – 2,6; 1 Pt 2,21b – 3,9; 1 Pt 4, 1 – 11 = všetky tri svätému Filipovi.

14. november 2017:
Svätý a všechválny apoštol Filip – polyelejný sviatok bez bdenia. Utorok 24. (26.) týždňa po Päťdesiatnici.

Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Filipovi.

Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Filipovi, a 279. začalo (1 Tim 1, 8 – 14) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 5. začalo (1, 43 – 51) = svätému Filipovi, a Lk 77. začalo (14, 25 – 35) = radové čítanie.

15. november 2017:
Streda 24. (26.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib. /Začiatok filipovky, teda štyridsaťdenného pôstu k sviatku Narodenia Ježiša Krista./

Ide o jeden z plne aliturgických dní.

Apoštol na obednici: 281. začalo (1 Tim 1, 18–20; 2, 8–15) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na obednici: Lk 78. začalo (15, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj Lk 64. začalo (12, 8 – 12) = svätým mučeníkom.

Parémie na večierni: 1 Pt 1,1 – 2,6; 1 Pt 2,21b – 3,9; 1 Pt 4, 1 – 11 = všetky tri svätému Matúšovi.

16. november 2017:
Svätý apoštol a evanjelista Matúš – polyelejný sviatok bez bdenia. Štvrtok 24. (26.) týždňa po Päťdesiatnici. /2. deň filipovky/

Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Matúšovi.

Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Matúšovi, a 283. začalo (1 Tim 3, 1 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 30. začalo (9, 9 – 13) = svätému Matúšovi, a Lk 80. začalo (16, 1 – 9) = radové čítanie.

17. november 2017:
Piatok 24. (26.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. /3. deň filipovky/

Apoštol na liturgii: 285. začalo (1 Tim 4, 4–8. 16) = radové čítanie, prípadne aj 151. začalo (1 Kor 12, 7 – 11) = svätému Gregorovi Divotvorcovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 82. začalo (16, 15–18; 17, 1–4) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5–8) = svätému Gregorovi Divotvorcovi.

18. november 2017:
Sobota 24. (26.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Platón a Roman. /4. deň filipovky/

Apoštol na liturgii: 205. začalo (Gal 3, 8 – 12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 49. začalo (9, 57 – 62) = radové čítanie.

19. november 2017:
NEDEĽA 24. (26.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam. /5. deň filipovky/

7. hlas, 2. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 229. začalo (Ef 5, 8b – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 66. začalo (12, 16 – 21) = radové čítanie.

20. november 2017:
Pondelok 25. (27.) týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Náš prepodobný otec Gregor Dekapolita. Náš otec svätý Proklos, konštantínopolský arcibiskup. /6. deň filipovky/

Apoštol na liturgii: 285. začalo od polovice (1 Tim 5, 1 – 10) = radové čítanie z tohto dňa, a 286. začalo (1 Tim 5, 11 – 21) = radové čítanie z nasledujúceho dňa, prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Proklovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 86. začalo (17, 20 – 25) = radové čítanie z tohto dňa, a Lk 87. začalo (17, 26 – 37) = radové čítanie z nasledujúceho dňa, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Proklovi.

Parémie na večierni: Ex 40, 1 – 5. 9. 10b. 16. 34 – 35; 1 Kr 7, 51a. 8, 1a. 1c. 3b. 4a. 5a. 6 – 7. 9a. 10 – 11; Ez 43,27 – 44,4a = všetky tri Vstupu Bohorodičky do chrámu.

21. november 2017:
VSTUP NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY, DO CHRÁMU – veľký sviatok. /7. deň filipovky/

Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56) = Vstupu Bohorodičky do chrámu.

Apoštol na liturgii: 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Vstupu Bohorodičky do chrámu.
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Vstupu Bohorodičky do chrámu.

22. november 2017:
Streda 25. (27.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Svätý apoštol Filemon a spoločníci. /8. deň filipovky/

Apoštol na liturgii: 287. začalo (1 Tim 5,22 – 6,11a) = radové čítanie, prípadne aj 302. začalo od polovice (Flm 1, 1 – 25) = svätým apoštolom.
Evanjelium na liturgii: Lk 90. začalo (18, 15–17. 26–30) = radové čítanie, prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = svätým apoštolom.

23. november 2017:
Štvrtok 25. (27.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Naši otcovia svätý Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup. /9. deň filipovky/

Apoštol na liturgii: 289. začalo (1 Tim 6, 17 – 21) = radové čítanie, prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätým Amfilochiovi a Gregorovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 92. začalo (18, 31 – 34) = radové čítanie, prípadne aj Mt 103. začalo (24, 42 – 47) = svätým Amfilochiovi a Gregorovi.

24. november 2017:
Piatok 25. (27.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Svätá veľkomučenica Katarína – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. Svätý veľkomučeník Merkúr. /10. deň filipovky/

Apoštol na liturgii: 290. začalo (2 Tim 1, 1–2. 8–18) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätej Kataríne.
Evanjelium na liturgii: Lk 95. začalo (19, 12 – 28) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätej Kataríne.

25. november 2017:
Sobota 25. (27.) týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Naši otcovia, hieromučeníci svätý Kliment, rímsky pápež, a svätý Peter, alexandrijský biskup. /11. deň filipovky/

Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = radové čítanie, prípadne aj 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Vstupu Bohorodičky do chrámu, a 246. začalo (Flp 3,20 – 4,3) = hieromučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21) = radové čítanie, prípadne aj Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Vstupu Bohorodičky do chrámu, a Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = hieromučeníkom.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Jurajovi.

Parémie na večierni, ak sa berie 3. možnosť: Iz 6, 1 – 7; Jer 33, 12 – 18; Dan 7, 1a. 9 – 15 = všetky tri k Nedeli Krista Kráľa.

26. november 2017:
BUĎ: NEDEĽA 25. (27.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik.
ALEBO: NEDEĽA 25. (27.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posvätenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja, ktorý je v Kyjeve pred bránami svätej Sofie – polyelejný sviatok bez bdenia.
ALEBO: NEDEĽA KRISTA KRÁĽA. /12. deň filipovky/

8. hlas

/12. deň filipovky/

Ak sa berie 1. možnosť:

Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = tretie radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 71. začalo (13, 10 – 17) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = tretie radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = radové čítanie, a 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Jurajovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 71. začalo (13, 10 – 17) = radové čítanie, a Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Jurajovi.

Ak sa berie 3. možnosť:

Evanjelium na utierni: Lk 95. začalo – výsek (19, 12 – 15a. 27 – 28) = z Nedele Krista Kráľa.

Apoštol na liturgii: 250. začalo (Kol 1, 12 – 18) = z Nedele Krista Kráľa.
Evanjelium na liturgii: Jn 59. začalo – výsek (18, 33 – 37) = z Nedele Krista Kráľa.

27. november 2017:
Pondelok 26. (28.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Jakub Perzský. (Náš prepodobný otec Palladios.) /13. deň filipovky/

Apoštol na liturgii: 294. začalo (2 Tim 2, 20 – 26) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Jakubovi Perzskému.
Evanjelium na liturgii: Lk 97. začalo (19, 37 – 44) = radové čítanie, prípadne aj Jn 50. začalo (15, 1 – 7) = svätému Jakubovi Perzskému.

28. november 2017:
Utorok 26. (28.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prepodobný mučeník Štefan Nový – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. (Svätý mučeník Irenarch.) /14. deň filipovky/

Apoštol na liturgii: 297. začalo (2 Tim 3,16 – 4,4) = radové čítanie, prípadne aj 291. začalo (2 Tim 1, 8 – 18) = svätému Štefanovi Novému.
Evanjelium na liturgii: Lk 98. začalo (19, 45 – 48) = radové čítanie, prípadne aj Mt 37. začalo (10, 23 – 31) = svätému Štefanovi Novému.

29. november 2017:
Streda 26. (28.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Paramon. /Svätý mučeník Filumen./ (Prepodobný Akakios, o ktorom vydáva svedectvo spis Rebrík.) /15. deň filipovky/

Ide o jeden z potenciálne plne aliturgických dní.

Apoštol na obednici (prípadne liturgii): 299. začalo (2 Tim 4, 9 – 22) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici (prípadne liturgii): Lk 99. začalo (20, 1 – 8) = radové čítanie.

Parémie na večierni: 1 Pt 1,1 – 2,6; 1 Pt 2,21b – 3,9; 1 Pt 4, 1 – 11 = všetky tri svätému Andrejovi Prvopovolanému.

30. november 2017:
Svätý a všechválny apoštol Andrej Prvopovolaný – polyelejný sviatok bez bdenia. Štvrtok 26. (28.) týždňa po Päťdesiatnici. /16. deň filipovky/

Evanjelium na utierni: Mt 9. začalo (4, 18 – 23) = svätému Andrejovi Prvopovolanému.

Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Andrejovi Prvopovolanému, a 300. začalo od polovice (Tít 1,5 – 2,1) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 4. začalo (1, 35 – 51) = svätému Andrejovi Prvopovolanému, Lk 100. začalo (20, 9 – 18) = radové čítanie.

Zostavil: Marcel Gajdoš