Napísal 30. novembra 2018

1. – 31. decembra 2018

1. december 2018:

Sobota 28. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Nahum. /17. deň filipovky/

Apoštol na liturgii: 218. začalo (Ef 1, 16 – 23) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = radové čítanie.

 

2. december 2018:

NEDEĽA 28. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý prorok Habakuk. /18. deň filipovky/

 3. hlas, 6. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36b – 53) = radové o zmŕtvychvstaní.

Ak sa nebrala Nedeľa Krista Kráľa:

Apoštol na liturgii: 250. začalo (Kol 1, 12 – 18) = radové čítanie z 28. nedele.
Evanjelium na liturgii: Lk 91. začalo (18, 18 – 27) = radové čítanie z 30. nedele.

Ak sa brala Nedeľa Krista Kráľa:

Apoštol na liturgii: 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = radové čítanie z 27. nedele.
Evanjelium na liturgii: Lk 91. začalo (18, 18 – 27) = radové čítanie z 30. nedele.

 

3. december 2018:

Pondelok 29. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Sofoniáš. /19. deň filipovky/

Ide o jeden z potenciálne plne aliturgických dní.

Apoštol na obednici (prípadne na liturgii): 308. začalo (Hebr 3, 5-11. 17-19) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici (prípadne na liturgii): Lk 102. začalo (20, 27 – 44) = radové čítanie.

 

4. december 2018:

Utorok 29. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá veľkomučenica Barbora – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. Náš prepodobný otec Ján Damaský  /20. deň filipovky/

Apoštol na liturgii: 310. začalo (Hebr 4, 1 – 13) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa svätý Sáva slávi s bdením, tak aj 312. začalo (Hebr 5,11 – 6,8) = radové čítanie zo stredy 29. týždňa; ak sa svätý Mikuláš slávi s bdením, tak aj 315. začalo (Hebr 7, 1 – 6) = radové čítanie zo štvrtka 29. týždňa; prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29) = svätej Barbore.

Evanjelium na liturgii: Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa svätý Sáva slávi s bdením, tak aj Lk 104. začalo (21, 5-7. 10-11. 20-24) = radové čítanie zo stredy 29. týždňa; ak sa svätý Mikuláš slávi s bdením, tak aj Lk 107. začalo (21, 28b – 33) = radové čítanie zo štvrtka 29. týždňa; prípadne aj Mk 21. začalo (5, 24b – 34) = svätej Barbore.

Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9;  Múd 5,15 – 6,3b;  Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Sávovi.

 

5. december 2018:

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený – polyelejný sviatok s bdením, a to odporúčaný. /21. deň filipovky/

Evanjelium na utierni: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Sávovi.

Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Sávovi; ak sa však slávi bez bdenia, tak aj 312. začalo (Hebr 5,11 – 6,8) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Sávovi; ak sa však slávi bez bdenia, tak aj Lk 104. začalo (21, 5-7. 10-11. 20-24) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b;  Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5-12;  Múd 4, 7 –15 = všetky tri svätému Mikulášovi.

 

6. december 2018:

Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry – polyelejný sviatok s bdením, a to odporúčaný. /22. deň filipovky/

Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Mikulášovi.

Apoštol na liturgii: 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = svätému Mikulášovi; ak sa však slávi bez bdenia, tak aj 315. začalo (Hebr 7, 1 – 6) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Mikulášovi; ak sa však slávi bez bdenia, tak aj Lk 107. začalo (21, 28b – 33) = radové čítanie.

7. december 2018:

Piatok 29. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup. /23. deň filipovky/

 Ide o jeden z potenciálne plne aliturgických dní.

Apoštol na obednici (prípadne na liturgii): 317. začalo (Hebr 7, 18 – 25) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa Počatie Bohorodičky slávi s bdením, tak aj 220. začalo od polovice (Ef 2, 11 – 13) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.
Evanjelium na obednici (prípadne na liturgii): Lk 108. začalo (21,37 – 22,8) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa Počatie Bohorodičky slávi s bdením, tak aj Lk 72. začalo (13, 18 – 29) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni: Gn 3, 1 – 15;  Est 7, 1 – 10;  Jdt 13, 4 – 20 = všetky tri zo sviatku Počatia.

 

8. december 2018:

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou – polyelejný sviatok s bdením, a to prikázaný. /24. deň filipovky/

Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39 – 49. 56) = z Počatia.

Apoštol na liturgii: 210. začalo od polovice (Gal 4, 22b – 31) = z Počatia; ak sa však slávi bez bdenia, tak aj 220. začalo od polovice (Ef 2, 11 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 36. začalo (8, 16 – 21) = z Počatia; ak sa však slávi bez bdenia, tak aj Lk 72. začalo (13, 18 – 29) = radové čítanie.

 

9. december 2018:

NEDEĽA 29. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Náš prepodobný otec Patapios. /25. deň filipovky/

4. hlas, 7. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 258. začalo (Kol 3, 12 – 16) = radové čítanie z 30. nedele.
Evanjelium na liturgii: Lk 85. začalo (17, 12 – 19) = radové čítanie z tejto nedele.

 

10. december 2018:

Pondelok 30. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf. /26. deň filipovky/

Apoštol na liturgii: 319. začalo (Hebr 8, 7 – 13) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Mk 33. začalo (8, 11 – 21) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým mučeníkom.

 

11. december 2018:

Utorok 30. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik. /27. deň filipovky/

Ide o jeden z potenciálne plne aliturgických dní.

Apoštol na obednici (prípadne na liturgii): 321. začalo (Hebr 9, 8-10. 15-23) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici (prípadne na liturgii): Mk 34. začalo (8, 22 – 26) = radové čítanie.

 

12. december 2018:

Streda 30. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. /28. deň filipovky/

Apoštol na liturgii: 323. začalo (Hebr 10, 1 – 18) = radové čítanie, prípadne aj 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = svätému Spiridonovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 36. začalo (8, 30 – 34) = radové čítanie, prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Spiridonovi.

Parémie na večierni: Iz 43, 9 – 14b;  Múd 3, 1 – 9;  Múd 5,15 – 6,3b = všetky tri mučeníkom.

13. december 2018:

Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest – polyelejný sviatok bez bdenia. Štvrtok 30. týždňa po Päťdesiatnici. /Svätá mučenica Lucia Panna./ /29. deň filipovky/

Evanjelium na utierni: Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätým mučeníkom.

Apoštol na liturgii: 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom, a 326. začalo (Hebr 10,35 – 11,7) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým mučeníkom, a Mk 39. začalo (9, 10 – 16) = radové čítanie.

14.  december 2018:

Piatok 30. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik. /30. deň filipovky/

 Ide o jeden z potenciálne plne aliturgických dní.

Apoštol na obednici (prípadne na liturgii): 327. začalo (Hebr 11, 8. 11-16) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici (prípadne na liturgii): Mk 41. začalo (9, 33 – 41) = radové čítanie.

 

15. december 2018:

Sobota 30. týždňa po Päťdesiatnici. A BUĎ: Svätý hieromučeník Eleuterios. Náš prepodobný otec Pavol z Latry. ALEBO: Náš otec svätý Štefan Vyznávač, sugdejský arcibiskup – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím. (Svätý prorok Aggeus – presun z nasledujúcej nedele.) /31. deň filipovky/

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii: 228. začalo (Ef 5, 1 – 8) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 74. začalo (14, 1 – 11) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:

Apoštol na liturgii: 228. začalo (Ef 5, 1 – 8) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Štefanovi Vyznávačovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 74. začalo (14, 1 – 11) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Štefanovi Vyznávačovi.

 

16. december 2018:

NEDEĽA SVÄTÝCH PRAOTCOV. /32. deň filipovky/

5. hlas, 8. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 257. začalo (Kol 3, 4 – 11) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 76. začalo (14, 16 – 24) = radové čítanie.

 

17. december 2018:

Pondelok 31. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Daniel; traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. /33. deň filipovky/

Apoštol na liturgii: 329. začalo (Hebr 11, 17 – 23. 27 – 31) = radové čítanie, prípadne aj prípadne aj 330. začalo (Hebr 11, 33 – 12, 2a) = svätému Danielovi a trom mládencom.
Evanjelium na liturgii: Mk 42. začalo (9,42 – 10,1) = radové čítanie, prípadne aj Lk 62. začalo (11,47 – 12,1) = svätému Danielovi a trom mládencom.

 

18. december 2018:

Utorok 31. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci. /34. deň filipovky/

Ide o jeden z potenciálne plne aliturgických dní.

Apoštol na obednici (prípadne na liturgii): 333. začalo (Hebr 12, 25 – 26; 13, 22 – 25) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici (prípadne na liturgii): Mk 43. začalo (10, 2 – 12) = radové čítanie.

 

19. december 2018:

Streda 31. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Bonifác. /35. deň filipovky/

 Ide o jeden z potenciálne plne aliturgických dní.

Apoštol na liturgii: 50. začalo (Jak 1, 1 – 18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 44. začalo (10, 11 – 16) = radové čítanie.

 

20. december 2018:

Štvrtok 31. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. /36. deň filipovky/

Apoštol na liturgii: 51. začalo (Jak 1, 19 – 27) = radové čítanie, prípadne aj 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6) = svätému Ignácovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 45. začalo (10, 17 – 27) = radové čítanie, prípadne aj Mk 41. začalo (9, 33 – 41) = svätému Ignácovi.

 

21. december 2018:

Piatok 31. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá mučenica Juliána. /37. deň filipovky/

Apoštol na liturgii: 52. začalo (Jak 2, 1 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 46. začalo (10, 23b – 32a) = radové čítanie.

 

22. december 2018:

Sobota pred Kristovým narodením. Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá veľkomučenica Anastázia. (Desiati svätí mučeníci z Kréty – presun z nasledujúcej nedele.) /38. deň filipovky/

Apoštol na liturgii: 205. začalo (Gal 3, 8 – 12) = zo soboty pred Narodením, prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29) = svätej Anastázii.
Evanjelium na liturgii: Lk 72. začalo (13, 18 – 29) = zo soboty pred Narodením, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Anastázii.

23. december 2018:

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV. Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. /39. deň filipovky/

 6. hlas, 9. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 31) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 328. začalo (Hebr 11, 9 – 10. 17 – 23. 32 – 40) = svätým otcom.
Evanjelium na liturgii: Mt 1. začalo (1, 1 – 25) = svätým otcom.

24 .december 2018:

Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá prepodobná mučenica Eugénia. /posledný deň filipovky/

Parémie na kráľovských hodinkách = všetko z daného dňa:
na 1. hodinke: Mich 5, 2 – 4,
na 3. hodinke: Bar 3,36 – 4,4,
na 6. hodinke: Iz 7, 10–16. 8, 1–4. 8d–10,
na 9. hodinke: Iz 9, 6 – 7.

Apoštol na kráľovských hodinkách = všetko z daného dňa:
na 1. hodinke: 303. začalo (Hebr 1, 1 – 12),
na 3. hodinke: 208. začalo (Gal 3, 23 – 29),
na 6. hodinke: 304. začalo (Hebr 1,10 – 2,3),
na 9. hodinke: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18).

Evanjelium na kráľovských hodinkách = všetko z daného dňa:
na 1. hodinke: Mt 2. začalo (1, 18 – 25),
na 3. hodinke: Lk 5. začalo (2, 1 – 20),
na 6. hodinke: Mt 3. začalo (2, 1 – 12),
na 9. hodinke: Mt 4. začalo (2, 13 – 23).

Parémie na večierni s liturgiou svätého Bazila Veľkého: Gn 1, 1 – 13;  Nm 24, 2–3. 5–9. 17–18;  Mich 4, 6–7. 5, 2–4;  Iz 11, 1 – 10;  Bar 3,36 – 4,4;  Dan 2, 31–36. 44–45;  Iz 9, 6 – 7;  Iz 7, 10–16. 8, 1–4. 8d–10 = všetky k sviatku Narodenia.

Verše k tropáru po 3. parémii: Ž 86, 1b – 4a. 4b – 5. 6 – 7
Verše k tropáru po 6. parémii: Ž 92, 1 – 2. 3 – 4a. 4b – 5

Apoštol na večierni s liturgiou svätého Bazila Veľkého: 303. začalo (Hebr 1, 1 – 12) = k sviatku Narodenia.

Evanjelium na večierni s liturgiou svätého Bazila Veľkého: Lk 5. začalo (2, 1 – 20) = k sviatku Narodenia.

 

25. december 2018:

NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA – veľký a prikázaný sviatok.

Evanjelium na utierni: Mt 2. začalo (1, 18 – 25) = zo sviatku Narodenia.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 209. začalo (Gal 4, 4 – 7) = zo sviatku Narodenia.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mt 3. začalo (2, 1 – 12) = zo sviatku Narodenia.

26.  december 2018:

Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím, a to prikázaný.

Apoštol na liturgii: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18) = zo Zhromaždenia.
Evanjelium na liturgii: Mt 4. začalo (2, 13 – 23) = zo Zhromaždenia.

 

27. december 2018:

Štvrtok 32. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätý apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. Náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Popísaný, brat Teofana, tvorcu kánonov.

Apoštol na liturgii: 56. začalo (Jak 4,7 – 5,9) = radové čítanie, prípadne aj 17. začalo (Sk 6,8 – 7,5a. 47-60) = svätému Štefanovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 52. začalo (11, 27 – 33) = radové čítanie, prípadne aj Mt 87. začalo (21, 33 – 42) = svätému Štefanovi.

 

28. december 2018:

Piatok 32. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii. (Pamiatka svätého hieromučeníka Eutymia, sardského biskupa – presun z predchádzajúcej stredy.)

Apoštol na liturgii: 58. začalo (1 Pt 1, 1 – 2. 10 – 12; 2, 6 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 96. začalo od polovice (Rim 8, 3 – 9) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Mk 53. začalo (12, 1 – 12) = radové čítanie, prípadne aj Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21) = svätým mučeníkom.

 

29. december 2018:

Sobota po Kristovom narodení. Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v judejskom Betleheme, aby zabil Krista. Náš prepodobný otec Marcel, igumen kláštora mníchov stáleho bdenia.

Apoštol na liturgii: 288. začalo (1 Tim 6, 11b – 16) = zo soboty po Narodení, prípadne aj 180. začalo (2 Kor 5, 15 – 21) = svätým deťom.
Evanjelium na liturgii: Mt 46. začalo od polovice (12, 15b – 21) = zo soboty po Narodení, prípadne aj Mt 4. začalo (2, 13 – 23) = svätým deťom.

 

30. december 2018:

NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ – pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, Dávida Kráľa a Jakuba, Božieho brata. (NEDEĽA PRED OSVIETENÍM). Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá mučenica Anýzia. Naša prepodobná matka Melánia Rímska – presun z nasledujúceho dňa. (Prepodobný Zótik, presbyter a opatrovateľ sirôt.)

 7. hlas, 10. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 200. začalo (Gal 1, 11 – 19) = z nedele po Narodení.
Evanjelium na liturgii: Mt 4. začalo (2, 13 – 23) = z nedele po Narodení.

 

31. december 2018:

Pondelok 33. týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Narodenia Ježiša Krista.

Apoštol na liturgii: 59. začalo (1 Pt 2,21b – 3,9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 54. začalo (12, 13 – 17) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Gn 17, 1-2. 4-8. 3. 9-12. 14;  Prís 8, 22 – 30;  Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5-12 = prvá Obrezaniu a ďalšie dve svätému Bazilovi.

 

Zostavil: Marcel Gajdoš