Napísal 14. apríla 2017

10.– 17. apríla 2017

Veľký utorok, 11. apríla 2017

Prešov – zúčastní sa na zasadaní Rady hierarchov

 

Veľký štvrtok, 13. apríla 2017
Bratislava – Katedrála – 9.00 h.: Archijerejská sv. liturgia s kňazmi eparchie, spojená s požehnaním myra a antimenzionov, po ktorej nasleduje obrad umývania nôh

18:00 – Sväté strasti

 

Veľký piatok, 14. apríla 2017
Katedrála – 8.00 h. Kráľovské hodinky

16.00 h.: Večiereň s uložením plaštenice

 

Veľká sobota, 15. apríla 2017
Katedrála – 8.00 Jeruzalemská nadhrobná utiereň

16.00 h.: Archijerejská sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou

 

Nedeľa Paschy, 16. apríla 2017
Katedrála – 5.30 h.: Utiereň Vzkriesenia; posvätenie jedál
Archijerejská sv. liturgia
17.00 h.: Paschálna večiereň

 

Svetlý Pondelok, 17. apríla 2017
Katedrála – Archijerejská sv. liturgia

Kategória: Program vladyku