Napísal 13. novembra 2017

13. – 19. novembra 2017

Pondelok, 13. novembra 2017
Bratislava pracovné stretnutie s tajomníčkou Bioetickej subkomisie

 

Streda, 15. novembra 2017
Bratislava – prednáša homiletiku na Teologickej fakulte TU

 

Piatok, 17. novembra 2017
Liptovský Mikuláš – zúčastní sa na konferencii na tému Etické a morálne aspekty povolania farmaceuta, ktoré organizuje Slovenská lekárnická komora v spolupráci s Bioetickou subkomisiou KBS a Radou pre pastoráciu v zdravotníctve KBS

 

Sobota, 18. novembra 2017
Bratislava – Katedrála Povýšenia svätého Kríža – 10:30 h. zúčastní sa na primičnej sv. liturgii novokňaza Andreja Škovieru

Kategória: Program vladyku