Napísal 16. mája 2017

15. – 21. mája 2017

Štvrtok, 18. mája 2017
Večer sa zúčastní na stretnutí Katolíckej jednoty Slovensky – oblastné centrum Bratislava

Sobota, 20. mája 2017
Bratislava – Katedrála – vysluhuje prvú sviatosť zmierenia pre deti

Nedeľa, 21. mája 2017
Bratislava – Katedrála – zúčastní sa na slávnosti slávnostného svätého prijímania detí

Poobede – Kostol Svätej rodiny – Bratislava-Petržalka – 15:30 h. slávi archijerejskú sv. liturgiu pri príležitosti odpustovej slávnosti ku cti bl. Vasiľa Hopka a posvätí morové vozidlá

Kategória: Program vladyku