Napísal 17. júla 2017

17. – 30. júl 2017

Štvrtok, 20. júla – 27. júla 2017
Služobná cesta do USA (štát Ohio) – účasť na slávnostnej liturgii na uvítanie vladyku Milana Lacha SJ – nového apoštolského administrátora v eparchii Parma

 

Štvrtok, 27. júla 2017
Katedrála – na sviatok sv. sedmopočetníkov sa zúčastní na spomienke na svätého Gorazda v hlavnom meste Slovenskej republiky
17:00 h. Sv. Liturgia v Katedrále a po nej hudobno-slovné pásmo

 

Nedeľa, 30. júla 2017
Prievidza – Mariánsky chrám10:30 h.: archijerejská sv. liturgia na odpustovú slávnosť ku cti Sv. Sedmopočetníkov – patrónov farnosti

 

 

 

 

Kategória: Program vladyku