Napísal 21. augusta 2018

20. augusta – 2. septembra 2018

Nedeľa, 26. augusta 2018

Michalovce – odpustová slávnosť ku cti bl. Metoda D. Trčka, CSsR

 

Sobota, 1. septembra 2018

Košice – účasť na blahorečení Anny Kolesárovej

 

Nedeľa, 2. septembra 2018

Michalovce – účasť na biskupskej vysviacke Mariána Andreja Pacáka, eparchu-nominanta Torontskej eparchie sv. Cyrila a Metoda

Kategória: Program vladyku