Napísal 28. februára 2018

26. februára – 4. marca 2018

Pondelok, 26. februára 2018
Bratislava – Teologická fakulta TU – prednáša homiletiku

Štvrtok 1. marca 2018
Bratislava – Katedrála sv. Šebastiána – 15:00 h. koncelebruje svätú omšu pri príležitosti 15. výročia vzniku Ordinariátu OS a OZ SR a zúčastní sa na slávnostnom programe

Kategória: Program vladyku