Home Liturgický kalendár - 2013 27. týždeň po Päťdesiatnici (18. – 24. novembra)

27. týždeň po Päťdesiatnici (18. – 24. novembra)

by Stano Gabor
0 comment

Pondelok, 18. november 2013
Pondelok 27. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Platón a Roman. /4. deň filipovky/

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 285. začalo od polovice (1 Tim 5, 1 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 86. začalo (17, 20 – 25) = radové čítanie.

 

Utorok, 19. november 2013
Utorok 27. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam. /5. deň filipovky/

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 286. začalo (1 Tim 5, 11 – 21) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 87. začalo (17, 26 – 37) = radové čítanie.

 

Streda, 20. november 2013
Streda 27. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Náš prepodobný otec Gregor Dekapolita. Náš otec svätý Proklos, konštantínopolský arcibiskup. /6. deň filipovky/

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 287. začalo (1 Tim 5,22 – 6,11a) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 90. začalo (18, 15–17. 26–30) = radové čítanie.

Večiereň. Parémie na večierni: Ex 40, 1–5. 9–10. 16. 34–35; 1 Kr 7, 51a. 8, 1. 3b–4a. 6 – 7. 9–11; Ez 43,27 – 44,4a = všetky tri Vstupu Bohorodičky do chrámu.

 

Štvrtok, 21. november 2013
VSTUP NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY, DO CHRÁMU – veľký sviatok. /7. deň filipovky/

Utiereň. Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56) = Vstupu Bohorodičky do chrámu.

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Vstupu Bohorodičky do chrámu.
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Vstupu Bohorodičky do chrámu.

 

Piatok, 22. november 2013
Piatok 27. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Svätý apoštol Filemon a spoločníci. /8. deň filipovky/

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 290. začalo (2 Tim 1, 1–2. 8–18) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 95. začalo (19, 12 – 28) = radové čítanie, prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = svätému Filemonovi.

 

Sobota, 23. november 2013
Sobota 27. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Naši otcovia svätý Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup. /9. deň filipovky/

Božská liturgia.  Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = radové čítanie, prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätým Amfilochiovi a Gregorovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21) = radové čítanie, prípadne aj Mt 103. začalo (24, 42 – 47) = svätým Amfilochiovi a Gregorovi.

Večiereň. Parémie na večierni: Iz 6, 1 – 7; Jer 33, 12 – 18; Dan 7, 1. 9 – 15 = všetky tri k Nedeli Krista Kráľa.

 

Nedeľa, 24. november 2013
NEDEĽA KRISTA KRÁĽA
Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. /10. deň filipovky/

2. hlas.

Utiereň. Evanjelium na utierni: Lk 95. začalo – výsek (19, 12 – 15a. 27 – 28) = z Nedele Krista Kráľa.

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 250. začalo (Kol 1, 12 – 18) = z Nedele Krista Kráľa.
Evanjelium na liturgii: Jn 59. začalo – výsek (18, 33 – 37) = z Nedele Krista Kráľa.

Zostavil: Marcel Gajdoš

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava