Napísal 6. februára 2017

6. – 12. februára 2016

Piatok, 10. februára 2017

Bratislava – Centrum Salvator – Vedie zasadnutie Rady KBS pre laické a apoštolské hnutia a Fóra kresťanských inštitúcií a stretne sa s profesorom Thomasom Sternbergom, predsedom Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK).

 

Kategória: Program vladyku