Zo života eparchie

Tretia nedeľa Veľkého pôstu – krížupoklonná

Tretia nedeľa Veľkého pôstu – krížupoklonná

V polovici veľkopôstneho obdobia Cirkev uctieva svätý kríž a klania sa mu, aby oslávila plody utrpenia. Počas celonočného bdenia tohto dňa po Veľkom slávosloví sa v slávnostnom sprievode vynáša kríž do stredu chrámu a zostáva tam po celý týždeň. V strede chrámu ľudia bozkom vzdávajú úctu svätému Krížu. Aj v túto nedeľu všetko hovorí o […]

Napísal 22. marca 2019
Pozvánka na stretnutie mládeže s vladykom Petrom v Marianke

Pozvánka na stretnutie mládeže s vladykom Petrom v Marianke

Bratislavská eparchia pozýva na Stretnutie mládeže s vladykom Petrom, ktoré sa bude tohto roku konať v Marianke, mariánskom pútnickom mieste neďaleko Bratislavy. Stretnutie sa koná na Lazarovu sobotu, 13. apríla 2019 o 14:00 h. Stretnutie sa koná pri príležitosti 34. svetového dňa mládeže, ktorý sa slávi na eparchiálnej (diecéznej) úrovni a jeho témou sú slová Panny […]

Napísal 20. marca 2019
Na Stretnutí biskupov s laikmi zastúpená aj Bratislavská eparchia

Na Stretnutí biskupov s laikmi zastúpená aj Bratislavská eparchia

NIMNICA – V dňoch 8.-.9. marca t.r. sa v Kúpeľoch Nimnica uskutočnil štvrtý ročník podujatia – Stretnutie biskupov s laikmi, zasvätenými osobami a klerikmi. Podujatie pod názvom „Miesto Katolíckej cirkvi v sekulárnej spoločnosti“ sa zaoberalo dvoma témami Aktuálna situácia Katolíckej cirkvi na Slovensku a Pastorácia a evanjelizácia mládeže a pastorácia povolaní na Slovensku. Na podujatí […]

Napísal 15. marca 2019
Druhý pôstny týždeň

Druhý pôstny týždeň

Počas tohto týždňa sa na večierni číta príbeh o Kainovi a Ábelovi a v piatok začína príbeh o Noemovi. V stredu a piatok tohto týždňa sa slúži Liturgia vopred posvätených darov. Poznámka: Pravoslávne a niektoré katolícke Triode predpisujú na druhú pôstnu nedeľu Sviatok sv. Gregora Palamu, solúnskeho arcibiskupa, divotvorcu (1296 – 1359). Ešte pred sv. […]

Napísal 11. marca 2019

Zo života cirkvi

Zvestovanie presvätej Bohorodičke – 25. marec

Zvestovanie presvätej Bohorodičke – 25. marec

Tropár, 4. hlas Dnes je začiatok našej spásy. Dnes sa uskutočňuje večné tajomstvo: Syn Boží sa stáva Synom Panny. Gabriel zvestuje milosť Božiu. Preto aj my spolu s ním privolávajme Bohorodičke: Raduj sa, Milostiplná, Pán s tebou. Kondák, 8. hlas Ako mocnej Vládkyni, Bohorodička, spievame ti víťaznú pieseň. Vyslobodila si nás od zlého. Preto ti […]

Napísal 22. marca 2019
Tretí týždeň Veľkého pôstu

Tretí týždeň Veľkého pôstu

Počas tohto týždňa sa číta príbeh o potope a o tom, ako sa Noe zachránil v arche. Je to predobraz nášho krstu, ktorým sme boli zachránení od hriechu skrze vodu – znak smrti hriechu, aby sme žili v Bohu. V stredu a piatok tohto týždňa sa slúži Liturgia vopred posvätených darov. Tretia pôstna sobota je […]

Napísal 18. marca 2019
15. ročník Plesu gréckokatolíkov v Bratislave

15. ročník Plesu gréckokatolíkov v Bratislave

V sobotu 16. februára 2019 sa v priestoroch Univerzitného pastoračného centra sv. Jozefa Freinademetza konal už 15. ročník tradičného plesu gréckokatolíkov v Bratislave. Podujatie sa začalo slávením svätej liturgie, ktorému predsedal vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha. Vo svojom príhovore prítomných povzbudil, aby všetko čo robia, robili na Božiu slávu aj mimo tohtoročného plesu. Celý ples […]

Napísal 15. marca 2019
Pôstna disciplína

Pôstna disciplína

Pôstna disciplína Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku V zmysle Dekrétu Posvätnej kongregácie pre východné cirkvi č. 379/65 z 21. februára 1969 majú všetci kňazi, rehoľníci a veriaci Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku zachovávať nasledujúcu pôstnu disciplínu: 1) Zdržanlivosť od mäsa: –     v piatky cez rok; s výnimkou prikázaných sviatkov (a podobne odporúčaných sviatkov), voľníc, národných (občianskych) sviatkov; […]

Napísal 14. marca 2019