Zo života eparchie

Pozvánka na XXVII. Spomienku na sv. Gorazda v Bratislave

Pozvánka na XXVII. Spomienku na sv. Gorazda v Bratislave

V sobotu, 27. júla 2019, na sviatok Svätých sedmopočetníkov  sa v Katedrálnom chráme Povýšenia svätého Kríža uskutoční podujatie s názvom XXVII. Spomienka na svätého Gorazda v hlavnom meste SR Bratislave, ktorá tvorí  súčasť XXX. svätogorazdovských dní na Slovensku. Podujatie organizujú: Bratislavská eparchia; Matica slovenská, Martin; Spoločnosť svätého Gorazda, Bratislava; Rada KBS pre vedu vzdelanie a […]

Napísal 22. júla 2019
Začal sa deviaty ročník LET-ky

Začal sa deviaty ročník LET-ky

V kláštore Paulínov na známom mariánskom pútnickom mieste v dedinke Šaštín na Záhorí prebieha od nedele 14. júla do piatku 19. júla deviaty ročník letného tábora bratislavskej eparchie (LET-ka 2019). Takmer osemdesiat detí a mladých ľudí z jednotlivých farností bratislavskej eparchie, roztrúsených po celom západnom a strednom Slovensku, má opäť po roku možnosť prežiť týždeň […]

Napísal 16. júla 2019
Pozvánka do Šaštína osláviť sviatok bl. Pavla P. Gojdiča (17. júla)

Pozvánka do Šaštína osláviť sviatok bl. Pavla P. Gojdiča (17. júla)

Sviatok blaženého biskupa mučeníka Pavla P. Gojdiča OSBM (polyelejný sviatok s bdením) si mladí z gréckokatolíckej bratislavskej eparchie pripomenú tohto roku v Šaštínskej bazilike. Mladí z farností bratislavskej eparchie budú totiž od nedele 14. júla do piatku 19. júla v Kláštore pavlínov v Šaštíne na Letnom eparchiálnom tábore (LET 2019). Mladých navštívi aj vladyka Peter […]

Napísal 15. júla 2019
Púť po stopách svätých Sedmopočetníkov

Púť po stopách svätých Sedmopočetníkov

Pozývame Vás na farskú púť Po stopách sv. Sedmopočetníkov, ktorú pripravujeme spolu s našimi gréckoktolíckymi farnosťami Trenčín a Trnava v dňoch od 28. augusta do 5. septembra 2019. Púť sa uskutoční autobusom a navštívime na nej mestá Skopje, Ochrid (Macedónsko), Berat (Albánsko) a Solún (Grécko). Cena za osobu je 335 €. Svoj záujem nahláste do […]

Napísal 12. júla 2019

Zo života cirkvi

Sestry baziliánky si zvolili novú generálnu predstavenú – aktualizované

Sestry baziliánky si zvolili novú generálnu predstavenú – aktualizované

Na XI. generálnej kapitule, ktorá prebieha v Ríme, si včera (17. júla t.r.) sestry baziliánky zvolili novú generálnu predstavenú na šesťročné obdobie. Stala sa ňou 49-ročná provinciálna predstavená rumunskej provincie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, matka Marcela Runcan. Voľba sa uskutočnila za prítomnosti biskupa Giorgia Demetria Gallara, eparchiu Italo-albánskej eparchie Piana. Voľbe predchádzala archijerejská liturgia, ktorú […]

Napísal 22. júla 2019
Odpustové slávnosti v Gréckokatolíckej cirkvi v lete 2019

Odpustové slávnosti v Gréckokatolíckej cirkvi v lete 2019

Odpustové slávnosti v Gréckokatolíckej cirkvi v lete 2019 Letné mesiace sú v našej Gréckokatolíckej cirkvi už tradične spojené s mnohými púťami a odpustami. Konajú sa na pútnických miestach pri príležitosti veľkých sviatkov, ako napr. Premenenie Pána, Zosnutie presvätej Bohorodičky, či našich blahoslavených biskupa Pavla Gojdiča a rehoľného kňaza Metoda Trčku. Púte sú príležitosťou k hlbšiemu obráteniu sa k Bohu, […]

Napísal 19. júla 2019
Sviatok svätého a slávneho proroka Eliáša

Sviatok svätého a slávneho proroka Eliáša

Dňa 20. júla si Gréckokatolícka cirkev vo svojom liturgickom kalendári pripomína svätého a slávneho proroka Eliáša. Meno Eliáš (herb. Elijahu´) má hebrejský pôvod a znamená „Môj Boh je Jahve“. Eliáš, najväčší prorok v severnom kráľovstve Izrael, pochádzal z Tisbe vo východojordánskej krajine Gilead. Jeho meno predznamenalo jeho povolanie i život: výlučné uctievanie Jahveho. O pôsobení […]

Napísal 19. júla 2019
V stredu si pripomíname bl. Pavla Gojdiča

V stredu si pripomíname bl. Pavla Gojdiča

V stredu 17. júla 2019 si v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku pripomíname sviatok (polyelejný sviatok s bdením) blaženého prešovského biskupa mučeníka Pavla P. Gojdiča OSBM (1888 – 1960). V Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku sú mu zasvätené mnohé farské chrámy či kaplnky, kde sa v týchto dňoch konajú odpustové slávnosti. Bude tomu tak aj v jeho […]

Napísal 16. júla 2019