zo života eparchie

Pozvánka na desiatu eparchiálnu púť do Šaštína (TV prenos na RTVS)

Pozvánka na desiatu eparchiálnu púť do Šaštína (TV prenos na RTVS)

Bratislavská eparchia pozýva na tradičnú, v poradí už Desiatu eparchiálnu púť do Šaštína za účasti bratislavského vladyku Petra Rusnáka, ktorá sa uskutoční v sobotu 9. júna 2018, na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky. Archijerejskú liturgiu bude v priamom televíznom prenose vysielať RTVS na Dvojke. Program sa začne modlitbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke o 9.15 hod. a po ňom bude […]

Napísal 23. mája 2018
Pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšej Trojice

Pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšej Trojice

Pondelok po nedeli Päťdesiatnice pamätá Gréckokatolícka cirkev na Svätého Ducha. Vnútorný život Boha, najmä jeho personálna trojjedinosť, sú neprístupné prirodzenému poznaniu človeka. Svätý Duch vo Svätom Písme predstavuje zjavujúcu sa Božiu silu. Avšak jeho pôsobenie necháva jeho vlastnú osobu, viac ako osoby Otca a Syna, v skrytosti. Tak dochádza k tomu, že práve Svätý Duch, […]

Napísal 21. mája 2018
Vladyka Peter sa stretol s betlehemskými sestrami

Vladyka Peter sa stretol s betlehemskými sestrami

Vladyka Peter Rusnák sa začiatkom mája stretol s betlehemskými sestrami kartuziánkami z Kláštora Kinderalm z Rakúska. Ide o kontemplatívne rehoľné sestry kartuziánskej spirituality pod názvom: Mníšska rodina Betlehema, Nanebovzatia Panny Márie a sv. Bruna. Tento kontemplatívny rehoľný rád má vo svete 30 kláštorov, v ktorých žije viac ako 600 mníšskych sestier. Vznik rehole sa spája s vyhlásením Dogmy o Nanebovzatí […]

Napísal 18. mája 2018
Odpust a Krištofova nedeľa v Bratislave-Petržalke

Odpust a Krištofova nedeľa v Bratislave-Petržalke

Už tradične v máji slávia gréckokatolícki veriaci v Bratislave-Petržalke odpustovú slávnosť na sviatok patróna farnosti blahoslaveného hieromučeníka Vasiľa. Slávnosť je tiež spojená s posviackou motorových vozidiel, a to pri príležitosti sviatku sv. Krištofa, patróna misií a vodičov. Spomienka na sv. Krištofa – patróna vodičov sa totiž v našom gréckokatolíckom kalendári slávi 9. mája, zatiaľ čo sviatok bl. Vasiľa  Hopka sa […]

Napísal 16. mája 2018

zo života cirkvi

NEDEĽA PÄŤDESIATNICE – ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA

NEDEĽA PÄŤDESIATNICE – ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA

Tropár, 8. hlas Požehnaný si, Kriste, Bože náš: rybárov si urobil nado všetko múdrymi, keďže si im zoslal Ducha Svätého, a cez nich si celý svet ulovil, Milujúci človeka, sláva tebe. Kondák, 8. hlas Keď zostúpil Najvyšší, pomiatol jazyka a rozdelil národy. Teraz však rozdáva ohnivé jazyky a všetko povoláva k jednote. Preto jednohlasne oslavujme […]

Napísal 18. mája 2018
NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV PRVÉHO PRVÉHO EKUMENICKÉHO SNEMU (PRVÉHO NICEJSKÉHO)

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV PRVÉHO PRVÉHO EKUMENICKÉHO SNEMU (PRVÉHO NICEJSKÉHO)

13. máj 2018 –  Nedeľa po Nanebovstúpení Nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista Na siedmu nedeľu po Pasche slávi Východná Cirkev Nedeľu otcov prvého ekumenického snemu, teda prvého nicejského. Ide o spomienku na 318 koncilových otcov, ktorí sa zišli r. 325 v Nicei na žiadosť cisára, sv. Konštnatína Veľkého, aby odsúdili herézu arianizmu ako […]

Napísal 11. mája 2018
PÁNOVO NANEBOVSTÚPENIE

PÁNOVO NANEBOVSTÚPENIE

Lk 24, 36b – 53 V tom čase, keď Ježiš vstal z mŕtvych, zastal uprostred svojich učeníkov a povedal im: „Pokoj vám.” Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal: „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá […]

Napísal 9. mája 2018
Pozvánka na Biblickú súťaž

Pozvánka na Biblickú súťaž

Katechetický úrad bratislavskej eparchie pozýva deti z farností eparchii na eparchiálne kolo Biblickej súťaže. Bude sa konať na Eparchiálnom úrade v Bratislave, v sobotu 5. mája o 12.00 hod. Súťaže je určená pre deti prvého stupňa základnej školy. Súťaží sa v dvoch kategóriách: kategória A. (1.-2. ročník); kategória B. (3.-4. ročník). Cieľom súťaže je výchova detí k hodnotám […]

Napísal 3. mája 2018