Napísal 26. novembra 2018

Americkí pútnici navštívili katedrálu

Začiatkom novembra t.r. bratislavskú eparchiu navštívila skupina pútnikov z USA. V katedrálnom chráme Povýšenia sv. Kríža slávili sv. liturgiu v anglickom jazyku, ktorej predsedal o. Edward G. Cimbala, farár farnosti St. Mary’s Byzantine Catholic Church na Manhattane v meste New York, z eparchie Passaic; diakonizoval o. Timothy Kennedy, pôsobiaci pri Katedrále sv. Michala Archanjela v meste Passaic v New Jersey.

Ako uviedol o. Cimbala, skupinu 34 pútnikov, ktorú viedol, tvorili gréckokatolíci z eparchie Passaic, ale aj rímskokatolícki z rôznych častí USA. Celkovo sa na púti zúčastnilo 130 účastníkov.

Trasa púte po Európe, realizovanej ako plavba po rieke Dunaj, začala v Nemecku, pokračovala cez Rakúsko, Slovensko Maďarsko a vyvrcholila v Poľsku. Počas zastávky vo Viedni navštívili aj Stephansdom (Katedrálu sv. Štefana), kde pri oltári ikony Máriapócskej Bohorodičky slávili sv. liturgiu.

K návšteve gréckokatolíckej katedrály v Bratislave sa okrem skupiny pútnikov o. Cimbalu pripojilo ďalších 25 pútnikov, spolu teda vyše 50 pútnikov. Pre mnohých z nich to bolo po prvýkrát, čo sa zúčastnili na slávení byzantskej liturgie, a boli ňou hlboko zasiahnutí. Ako uviedol o. Cimbala, pre amerických gréckokatolíkov bola návšteva bratislavskej katedrály nádherným zážitkom. Bola to tiež príležitosť predstaviť rímskokatolíkom Gréckokatolícku cirkev.

Podľa slov o. Cimbalu, hostia z USA boli veľmi oslovení slovami vladyku Petra a jeho pohostinnosťou. Bratislavský eparcha sa pútnikom prihovoril po sv. liturgii a v krátkosti im predstavil našu miestnu Cirkev, jej dejiny i súčasnosť.

Z Bratislavy pútnici pokračovali do Budapešti a do Krakova, kde o.i. navštívili aj gréckokatolícky chrám Povýšenia sv. Kríža (sv. Norberta) v przemyślsko- varšavskej archieparchii a slávili tam sv. liturgiu.

Stanislav Gábor

Kategória: Zo života Cirkvi