Napísal 14. júna 2017

Arcibiskup Cyril Vasiľ si pripomína 30. výročie kňazskej a 8. výročie biskupskej vysviacky

Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi si dnes (14. júna) pripomína 30. výročie svojej kňazskej vysviacky. Prijal ju z rúk v prešovskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa z rúk križevackého gréckokatolíckeho biskupa z vtedajšej Juhoslávie Mons. Slavomíra Miklovša, keďže prešovské biskupstvo vtedy nemalo svojho biskupa.

Spolu s Cyrilom Vasiľom boli na kňazov vysvätení ďalší traja gréckokatolícki bohoslovci: Peter Rusnák (dnes bratislavský eparcha) Leontín Lizák a Vladimír Turčanik. Títo štyria novokňazi boli vysvätení po absolvovaní päťročného teologického štúdia na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, kde v ročníku študovali spolu s ďalšími rímskokatolíckymi bohoslovcami.

Krátko po vysviacke, v auguste 1987 tajne ušiel do Talianska v snahe pokračovať v teologických štúdiách, čo kvôli vtedajšiemu socialistickému režimu na Slovensku nebolo možné. V Ríme pokračoval v štúdiu teológie, konkrétne cirkevného práva, a to na Právnickej fakulte Pápežského východného inštitútu (Gregorova univerzita), kde získal licenciát a neskôr doktorát. Oslovený ignaciánskou spiritualitou, vstúpil v roku 1990 do Spoločnosti Ježišovej (jezuiti).

V Ríme pôsobil vo viacerých službách: V roku 2000 bol vymenovaný za dekana Právnickej fakulty, v roku 2004 za vicerektora a v máji 2007 bol vymenovaný za rektora celého pápežského východného inštitútu (PIO). Bol tiež konzultorom Kongregácie pre východné cirkvi, Kongregácie pre náuku viery, Pápežskej rady pre pastoráciu migrantov a cestujúcich a Pápežskej rady pre legislatívne texty.

Významná je aj jeho pedagogická a publikačná činnosť. Je profesorom na renomovanej Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme a na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Okrem toho sa vo voľnom čase venoval skautom.

Svätý Otec Benedikt XVI. ho 7. mája 2009 povýšil do hodnosti arcibiskupa titulárneho sídla v Ptolemaide v Líbyi a zároveň ho vymenoval za sekretára Kongregácie pre východné cirkvi. Biskupskú vysviacku prijal v Ríme v Bazilike Santa Maria Maggiore, 14. júna 2009, v deň 22. výročia svojej kňazskej vysviacky a z rúk toho istého svätiteľa – biskupa Slavomíra Miklovša, ktorý mu udelil aj kňazské svätenia.

Na mnohaja i blahaj, ľita, vladyko!

-sg-

Kategória: Zo života Cirkvi