Napísal 19. decembra 2017

Biskup Fessuh z Etiópie navštívil eparchiu

Na sviatok Počatia presv. Bohorodičky svätou Annou navštívil bratislavskú katedrálu biskup adigratskej eparchie z Etiópie Mons. Tesfaselassie Medhin Fessuh. Táto partikulárna cirkev patrí do Etiópskej katolíckej cirkvi alexandrijskej tradície.

V rámci svojej návštevy biskup Tesfaselassie spoluslúžil s vladykom Petrom archijerejskú liturgiu. V jej závere sa poďakoval Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a osobitne bratislavskej eparchii za jej pomoc a veľkodušnosť. Predniesol tiež jednu mariánsku pieseň – koledu v rodnom jazyku a na záver udelil prítomným deťom – koledníkom Dobrej noviny svoje požehnanie.

Návšteva etiópskeho biskupa sa konala v rámci jeho návštevy na Slovenku, ktorú zorganizovalo eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí – eRko. Toto hnutie každoročne pripravuje kolednícku akciu Dobrá novina v spolupráci s katolíckymi farnosťami v približne 1 250 mestách a obciach na celom Slovensku. V predchádzajúcom 22. ročníku sa do Dobrej noviny zapojilo 24 711 koledníkov v 2 535 skupinkách, ktorí spolu navštívili 70 588 rodín. Celkový výnos 22. ročníka predstavoval 991 916,51 EUR. Na verejnú zbierku Dobrá novina možno prispieť celoročne priamo na webe www.dobranovina.sk , kde sa možno dozvedieť aj bližšie informácie o koledníckej akcii a o použití prostriedkov z verejnej zbierky.

Výťažok z tohtoročnej zbierky je určený práve na pomoc deťom v adigratksje eparchii v meste Alitena na severe Etiópie. Dobrá novina tu podporuje zdravotné stredisko zamerané na starostlivosť o matky s deťmi od roku 2015. Vďaka tejto podpore môže v náročnom teréne v okolí Aliteny jazdiť sanitka k náročným prípadom alebo k mamičkám pred pôrodom. V centre pracujú sestry vincentky (Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul.

Kategória: Zo života Cirkvi