Napísal 4. januára 2019

Bohoslužobný poriadok v katedrále na Nový rok a sviatky Bohozjavenia

Pondelok, 31. decembra  2018
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), večiereň, agapé

Utorok, 1. januára 2019Obrezanie Pána, sv. Bazil Veľký
(Bohoslužobný poriadok ako v nedeľu! )
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
okrem toho tiež Sv. liturgia o 17.00 (slovenská) , po nej večiereň

Streda, 2. januára 2019
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

Štvrtok, 3. januára 2019
17:00 Sv. liturgia (slovenská

Piatok, 4. januára 2019 –  plne aliturgický deň
7:00 Kráľovské hodinky (prvá a tretia)
17:00 Kráľovské hodinky (šiesta a deviata)

Sobota, 5. januára 2019, Predvečer sviatku Bohozjavenia
8:00 sv. liturgia (slovenská)
15:00 Veľká večiereň, Veľké svätenie vody, Veľké povečerie s lítiou

Nedeľa, 6. januára 2018 – Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Priamy prenos do RTVS – Slovenského rozhlasu (presnejšie od 9.05 do 10:30 h.)
11:00 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň (slovenská)

Pondelok, 7. januára 2019 – Zhromaždenie k Prorokovi, Predchodcovi a Krstiteľovi Jánovi
07:00 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)