Napísal 5. januára 2018

Bohoslužobný poriadok v katedrále na sviatok Bohozjavenia

Piatok, 5. januára 2018 –  Predvečer sviatku Bohozjavenia
8:00 Kráľovské hodinky
16:00 Sv. liturgia s večierňou, svätenie vody a Veľké povečerie

 

Sobota, 6. januára 2018 – Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň (slovenská)

 

Nedeľa, 7. januára 2018 – Nedeľa po Osvietení. Zhromaždenie k Prorokovi,Predchodcovi a Krstiteľovi Jánovi
8:00 Utiereň
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň (slovenská)