Východní svätci

Napísal 30. januára 2020

Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy. Svätý hieromučeník Hippolyt

Napísal 29. januára 2020

Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa

Napísal 28. januára 2020

Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky (Náš prepodobný otec Palladios Pustovník)

Napísal 27. januára 2020

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Jána Zlatoústeho

Napísal 26. januára 2020

Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia (Svätý Jozef, solúnsky biskup, brat svätého Teodora Studitu.)

Napísal 25. januára 2020

Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup (Svätá mučenica Felicita Rímska a synovia)

Napísal 24. januára 2020

Naša prepodobná matka Xénia Rímska (Svätí mučeníci Babylas, Timotej a Agapius)

Napísal 23. januára 2020

Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup

Napísal 22. januára 2020

Svätý apoštol Timotej (Svätý hieromučeník Manuel, bulharský biskup a spoločníci.)

Napísal 21. januára 2020

Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač. (Svätí mučeníci Eugen, Kandidus, Valerián a Akvila)

Napísal 20. januára 2020

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký (Svätí mučeníci Bassus, Euzébius, Eutychius a Bazilides.)

Napísal 19. januára 2020

Náš prepodobný otec Makarios Egyptský. Svätý Arsenius, kerkyrský arcibiskup. (Náš prepodobný otec Makarios Alexandrijský)

Napísal 18. januára 2020

Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi

Napísal 17. januára 2020

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký. (Náš prepod. otec Anton Nový. Svätý cisár Teodózius Veľký. Svätý Achilles Vyznávač.)

Napísal 16. januára 2020

Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra (Svätí mučeníci Speusippos Eleusippos a Meleusippos. Svätý mučeník Danax Čtec.)

Napísal 15. januára 2020

Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník (Náš prepodobný otec a mučeník Pansopius Alexandrijský)

Napísal 14. januára 2020

Pamiatka odchodu do večnosti svätej apoštolom rovnej Niny, osvietiteľky Gruzínska. Naši prepodobní otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita. (Náš prepodobný otec Štefan, igumen kláštora Chenolakos)

Napísal 13. januára 2020

Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik (Svätý Jakub, nisibiský biskup. Svätý mučeník Peter z Anium)