Východní svätci

Napísal 5. septembra 2019

Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu

Napísal 4. septembra 2019

Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľkej Antiochie

Napísal 3. septembra 2019

Svätý hieromučeník Antim, nikomédijský biskup. Náš prepodobný otec Teoktist, spoluaskéta veľkého Eutymia.

Napísal 2. septembra 2019

Svätý mučeník Mamant

Napísal 1. septembra 2019

Začiatok indiktu, to jest nového roka. Náš prepodobný otec Simeon Stĺpnik a jeho matka

Napísal 31. augusta 2019

Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky

Napísal 30. augusta 2019

Naši otcovia svätý Alexander, svätý Ján a svätý Pavol Nový, konštantínopolskí patriachovia

Napísal 29. augusta 2019

Sťatie úctyhodnej hlavy úctyhodného a slávneho proroka, Predchodcu a Krstiteľa Jána (Prepodobná matka Teodora Solúnska)

Napísal 28. augusta 2019

Náš prepodobný otec Mojžiš Etiópsky (Svätý a spravodlivý Ezechiáš)

Napísal 27. augusta 2019

Náš prepodobný otec Pimen. (Svätý Hosius Vyznávač, kordobský biskup. Náš otec svätý Libérius, rímsky pápež.)

Napísal 26. augusta 2019

Svätí mučeníci Adrián a Natália (Svätý Eliáš, syrakúzsky biskup)

Napísal 25. augusta 2019

Blažený hieromučeník Metod Dominik, protoigumen michalovskej viceprovincie redemptoristov (Svätý apoštol Títus)

Napísal 24. augusta 2019

Svätý hieromučeník Eutychés (Svätý mučeník Tation)

Napísal 23. augusta 2019

Svätý hieromučeník Irenej, lyonský biskup. Svätý mučeník Lupus.

Napísal 22. augusta 2019

Svätý mučeník Agatonik a spoločníci. (Svätý hieromučeník Atanáz, tarský biskup a spoločníci)

Napísal 21. augusta 2019

Svätý apoštol Tadeáš (Svätá mučenica Bassa)

Napísal 20. augusta 2019

Svätý prorok Samuel (Svätý hieromučeník Filip, heraklejský biskup a spoločníci. Svätý Štefan, uhorský kráľ.)

Napísal 19. augusta 2019

Svätý mučeník Andrej Stratopedarcha a spoločníci. (Sv. mučeníci Timotej, Agapios a Tekla)