Napísal 10. augusta 2019

Cyrilometodský odpust v Trenčíne

V trenčianskej gréckokatolíckej farnosti sa v nedeľu 7. júla 2019 konala odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov, patrónov farnosti.

Slávnosť začala archijerejskou sv. liturgiou v rozostavanom chráme sv. Cyrila a Metoda na ul. 1. mája, ktorej predsedal vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha, spoluslúžili o. Peter Sabol z Bratislavy a o. Igor Cingeľ z Trenčína, asistovali naši miništranti a spevom liturgiu sprevádzali kantori z Trenčína. Po sv. liturgii nasledoval Moleben k našim vierozvestcom, myrovanie a liturgický sprievod okolo chrámu s čítaním evanjelií. Po prepustení bolo poďakovanie vladykovi Petrovi, mnoholitstvije a spoločné agapé pre všetkých zúčastnených v priestoroch cerkvi. Slávnosť pokračovala spoločným odpustovým obedom v Penzióne Formula v Trenčíne.

Chrám sv. Cyrila a Metoda s pastoračným centrom v suteréne a priľahlou farskou budovou je prvým novým chrámom, ktorý sa stavia v bratislavskej eparchii. Celý projekt bol oficiálne spustený 6. júla 2013, keď bol posvätený pozemok. O rok neskôr 25. mája 2014 bol položený základný kameň chrámu a vztýčený kríž na mieste budúceho prestola. Následne začala výstavba. V roku 2016 bola ukončená stavba farskej budovy a naďalej pokračuje dostavba chrámu. V roku 2018 sa zrealizovala strecha na cerkvi a v súčasnosti prebieha zhromažďovanie finančných prostriedkov na okná a vitráže cerkvi.

Trenčianski gréckokatolíci na čele s protopresbyterom o. Igorom Cingeľom aj touto cestou prosia dobrodincov, aby podporili stavbu novej cerkvi. O možnostiach podpory sa viac dozviete na stránke: http://www.grkattn.sk/stavba-chramu/moznosti-podpory. Podporiť výstavbu môžete aj prostredníctvom zakúpenia si peknej ikony cez internetový obchod www.svataikona.sk, ktorí funguje od 1.1.2017.
Ďakujeme všetkým za stálu podporu tohto diela i za akúkoľvek pomoc pri príprave odpustovej slávnosti.

Svätí Cyril a Metod, proste Boha za nás!

Text: o. Igor Cingeľ
Foto: Peter Bročko

Kategória: Zo života eparchie