Napísal 12. júla 2017

Cyrilometodský odpust v Trenčíne

V trenčianskej gréckokatolíckej farnosti sa v nedeľu 9. júla 2017 konala odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov, patrónov farnosti. Slávnosť začala archijerejskou sv. liturgiou v rozostavanom chráme sv. Cyrila a Metoda na ul. 1. mája, ktorej predsedal vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha, spoluslúžili viacerí kňazi, diakon Andrej Škoviera, asistovali bohoslovci. Po sv. liturgii nasledovalo myrovanie, počas ktorého sa spieval Moleben k našim vierozvestcom a liturgický sprievod okolo chrámu s čítaním štyroch evanjelií.

Chrám sv. Cyrila a Metoda s pastoračným centrom v suteréne a priľahlou farskou budovou je prvým novým chrámom, ktorý sa stavia v bratislavskej eparchii. Celý projekt bol oficiálne spustený 6. júla 2013, keď bol posvätený pozemok. O rok neskôr 25. mája 2014 bol položený základný kameň chrámu a vztýčený sv. kríž na mieste budúceho prestola. Následne začala výstavba. Minulý rok v júli bola ukončená stavba farskej budovy a bol posvätený kríž na chrámovú vežu. V súčasnosti pokračuje výstavba chrámu.

Trenčianski gréckokatolíci na čele s protopresbyterom o. Igorom Cingeľom aj touto cestou prosia dobrodincov, aby podporili stavbu novej cerkvi. Možno tak urobiť aj prostredníctvom zakúpenia si ikony cez internetový obchod www.svataikona.sk , ktorí spustili trenčianski farníci.

Darovať niekomu ikonu je vždy prejavom priazne a priania Božieho požehnania. Tak každý, kto si zakúpi hodnotný dar v podobe ikony v tomto obchode pre seba, alebo na darovanie, pripojí ešte jeden význam: podporí výstavbu chrámu a pastoračného centra. Celý výťažok z predaja bude použitý na dostavbu chrámu a pastoračného centra.

-ic-

Kategória: Zo života eparchie