Napísal 31. januára 2015

Deň zasväteného života v eparchii – pozvánka

zasvatenyPri príležitosti Roku zasväteného života sa v bratislavskej eparchii bude konať Stretnutie vladyku Petra s rehoľníkmi, ktorí pôsobia na území našej eparchie.

Stretnutie sa uskutoční dňa 4. februára 2015 (streda) na eparchiálnom úrade v Bratislave so začiatkom o 10:00 hod. a zakončí sa slávením eucharistie v katedrálnom chráme o 17:00 hod. Duchovné prednášky bude viesť p. PaedDr. Martin Pavúk MSC. V eparchii pôsobia dve ženské (sestry Baziliánky v Bratislave a sestry Služobnice v Trenčíne) a jedna mužská rehoľa (Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Nitre). V minulosti pôsobili v eparchii aj jezuiti (o. Ján Burda SJ) v Trnave.

Okrem toho v minulosti, ale i v súčasnosti do katedrály prichádzajú aj rehoľníci (ktorí sú pôvodom gréckokatolíci) a pôsobia v reholiach západného obradu, napr. jezuiti, saleziáni, či redemptoristi. Keďže mnohé rehoľné spoločnosti majú v Bratislave svoje ústredie, alebo rehoľný dom, títo rehoľníci pobývajú počas štúdia v Bratislave, alebo pôsobia v rámci svojej rehole v Bratislave, či v rámci Cirkvi v iných službách.

Osobitne tu treba spomenúť Spoločnosť Ježišovi (jezuitov), ktorá má svoju vetvu byzantského obradu. Z ich radov je s pôsobením v Bratislave spojený napr. súčasný pomocný prešovský biskup vladyka Milan Lach (jezuita), ktorý tu pôsobil istý čas v rámci rehole ako prodekan TF TU) a pravidelne liturgizoval v katedrále. Počas štúdia teológie do katedrály prichádzal tiež jezuita Ján Burda (toho času na štúdiách v Ríme), kde tiež vykonával rôzne služby ako kantor, subdiakon, či diakon. Ďalším príkladom je redemptorista o. Miroslav Medviď CSsR, ktorý aktuálne pôsobí na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave.

Z Bratislavy tiež pochádza napr. studita rjasofor Pimen (Peter Mojzeš), pôsobiaci v súčasnosti na Ukrajine.

Kategória: Uncategorized