Napísal 13. júna 2018

Desiata eparchiálna púť do Šaštína – up date

V šaštínskej bazilike Sedembolestnej Panny Márie sa v sobotu 9. júna konala Desiata púť bratislavskej eparchie, na ktorej sa zúčastnili pútnici z jednotlivých farností eparchie spolu so svojimi otcami duchovnými. Púť sa konala v deň sviatku Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky, ktorý sa vo východnom obrade slávi v sobotu po sviatku Ježiša Krista milujúceho ľudí (slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v latinskom obrade).

Tak ako minulý rok, aj tohto roku mohli pútnici prísť do Šaštína už o deň skôr, čo využilo asi pätnásť mladých rodín z farností Bratislava-Staré Mesto, Trenčín a Trnava. Večerný program, na ktorom sa zúčastnil aj vladyka Peter Rusnák, začal prednáškou odborníka, člena Subkomisie pre bioetiku KBS, detského lekára MUDr. A. Hrádockého na tému „Najlepší záujem dieťaťa“, ktorá bola určená rodičom a po ktorej mohli prítomní diskutovať na danú tému. Počas prednášky sa deťom venovali animátori z Bratislavy, ktorý pre nich pripravili vlastný program. Po skončení prednášky nasledoval voľnočasový program, ako opekačka pri ohni. Športoví nadšenci si zasa mohli zahrať futbal.

Sobotný program v bazilike sa začal modlitbou Akatistu k presvätej Bohorodičke, ktorý liturgizoval o. Igor Cingeľ z Trenčína. Archijerejskú liturgiu v cirkevnej slovančine, pri ktorej spieval Katedrálny zbor Kyrillomethodeon pod vedením dirigenta Ladislava Sabolčáka z Bratislavy slúžil bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák spolu s kňazmi eparchie. Diakonizoval Rastislav Varga, diakon košickej eparchie.

Vo svoje homílii vladyka Peter poukázal na Spolutrpiacu Bohorodičku, ktorá vo svojom živote vždy ochotne prijímala utrpenie.

Dvojhodinové liturgické slávenie, ktoré začalo slávnostným obliekaním eparchu, vysielala v priamom televíznom prenose RTVS na Dvojke. Záznam liturgie si možno pozrieť na: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13025/158824

Liturgická poznámka. Na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky si gréckokatolícki veriaci uctievajú bolesti a muky, ktoré Presvätá Bohorodička pretrpela pod krížom, na ktorom zomrel jej Syn a Spasiteľ Ježiš Kristus. Tento sviatok je pohyblivý a pripadá na sobotu po sviatku Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, milujúceho ľudí (v latinskom obrade – Najsvätejšie Srdce Ježišovo). Od roku 2009 veriaci z Bratislavskej eparchie každoročne putujú v na tento sviatok do Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

-sg-

 

Kategória: Zo života eparchie