Napísal 9. januára 2019

Ekumenické Vianoce v Brezne

„Veď kým všetko objímalo hlboké ticho a noc v rýchlom behu došla do polovice, zoskočilo tvoje všemohúce slovo z neba, z kráľovského trónu…(Múd 18, 14-15a)“

Slová tohto starozákonného citátu otvorili program podujatia Ekumenické Vianoce 2018, v ktorom v Brezne dňa 28. decembra 2018 vystúpili o.i. aj miestni gréckokatolícki veriaci so svojím duchovným otcom Jánom Kovaľom.

Do ticha prítmia evanjelického kostola a.v. zazneli v ich podaní spievané texty Molebenu pred Narodením Pána, vystriedané tropárom Narodenia Pána, ktorého silu umocnili naplno rozsvietené svetlá chrámu. Radostné koľadky ukončili vystúpenie a preladili poslucháčov na ďalšie čísla programu.

Keď zaplnený chrám dotlieskal posledným zúčastneným, do chrámovej svätyne vstúpili kňazi troch miestnych cirkví, aby každý svojim požehnaním zoslal milosti novonarodeného Krista na všetkých prítomných – veriacich i neveriacich, gréckokatolíkov, rímskokatolíkov i evanjelikov.

Mgr. Marcela Škultétyová
Foto: Valéria Ondrejková

Kategória: Zo života Cirkvi