Napísal 12. mája 2017

Farský výlet do zábavného parku

Viac ako päťdesiat farníkov Gréckokatolíckej farnosti Bratislava Staré Mesto sa v pondelok 8. mája 2017 vydalo na farský výlet do zábavného rodinného parku (Familypark) v St. Marghareten pri Neziderskom jazere v Rakúsku. V tomto najväčšom rakúskom zábavnom parku mali deti (ale aj ich rodičia) možnosť do sýtosti sa vyšantiť a prežiť spoločné chvíle zábavy a oddychu.

Farský výlet, počas ktorého nechýbala ani spoločná modlitba a možnosť duchovného rozhovoru s kňazom bol dôkazom toho, že aj kresťania sa vedia zabávať a môžu si vychutnávať radosť zo života, ktorého pôvodcom je Trojjediný Boh.

Farnosť Bratislava – Staré Mesto už niekoľko rokov organizuje na jar farský deň spojený s nejakou púťou, turistikou, výletom či návštevou pútnického miesta. Aj vďaka takýmto pastoračným aktivitám v rámci farnosti môžu deti a ich rodičia zakusovať blízkosť a starostlivosť Cirkvi.

Rastislav Čižik

Ilustračná snímka

Kategória: Zo života eparchie