Napísal 12. decembra 2016

Foto: Odpust v Liptovskom Mikuláši

V nedeľu 11. decembra t.r. sa v gréckokatolíckej farnosti sv. Mikuláša Divotvorcu v Litovskom Mikuláši konala odpustová slávnosť pri príležitosti patrocínia farnosti sv. Mikuláša.

DSC_6904.jpgDSC_6905.jpgDSC_6906.jpgDSC_6909.jpgDSC_6912.jpgDSC_6913.jpgDSC_6914.jpgDSC_6915.jpgDSC_6916.jpgDSC_6917.jpgDSC_6918.jpgDSC_6919.jpgDSC_6920.jpgDSC_6924.jpgDSC_6927.jpgDSC_6928.jpgDSC_6929.jpgDSC_6930.jpgDSC_6931.jpgDSC_6933.jpgDSC_6934.jpgDSC_6936.jpgDSC_6937.jpgDSC_6938.jpgDSC_6939.jpgDSC_6940.jpgDSC_6941.jpgDSC_6943.jpgDSC_6944.jpgDSC_6945.jpg

Foto: Vraťo Lehotský

Kategória: 2016