Napísal 3. mája 2018

Foto: Stretnutie s mládežou

V utorok, 1. mája sa v Banskej Bystrici konalo strenutie vladyku s deťmi a mládežou stredného Slovenska (Banskobystrický protopresbyterát).

Response code is 400

Foto: Helena Vislocká

Kategória: 2018, Galéria