Napísal 24. apríla 2017

Futsalový turnaj seminaristov v Prešove

Dňa 22. apríla sa uskutočnil futsalový turnaj slovenských kňazských seminárov v Prešove na ZŠ Sibírska. Zúčastnili sa ho seminaristi z Bratislavy, Nitry, Spišskej Kapituly, Košíc a Prešova. Program začal modlitbou paschálnej hodinky za účasti vladyku Milana Chautura CSsR, ktorý sa zároveň aj prihovoril všetkým zúčastneným a pripomenul správne miesto športu v našich životoch ako priestor pre relax a naberanie kondície v protiklade voči komerčnému zameraniu terajšieho športu a jeho zbožšťovaniu.

Po vzájomných zápoleniach sa semináre umiestnili takto: 1. Spišská Kapitula, 2. Košice, 3. Prešov, 4. Bratislava, 5. Nitra. Špeciálnou vložkou bol exhibičný zápas výberu seminárov proti slovenskému výberu kňazov z Majstrovstiev Európy kňazov, ktorý skončil priateľským výsledkom 2:2. Program potom nasledoval slávnostným obedom spolu s vladykom Milanom a zakončil sa vyhodnotením tímov i jednotlivcov v aule Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča.

Seminarista z gréckokatolíckeho prešovského seminára Matúš Sejka získal individuálne ocenenie Najlepší hráč turnaja. Najlepší brankár bol z Košíc a najlepší strelec zo Spišskej Kapituly.

Informoval: Michal Ondovčák

Kategória: Zo života eparchie