Napísal 7. augusta 2018

Spomienka na sv. Gorazda

Bratislava – V piatok 27. júla 2018, v deň sviatku Svätých sedmopočetníkov (Cyrila, Metoda, Gorazda, Klimenta, Nauma, Sáva a Angelára) sa v Katedrálnom chráme Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža v Bratislave konala XXVI. spomienka na svätého Gorazda v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, ktorú zorganizovali: Národné osvetové Centrum, Bratislavská eparchia, Rada KBS pre vedu vzdelanie a kultúru, Spolok sv. Cyrila a Metoda Michalovce, Matica slovenská Martin a Spoločnosť svätého Gorazda.

Podujatie sa začalo slávením svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom bol protosynkel o. Vladimír Skyba, spoluslúžil aj rektor užhorodského Gréckokatolíckeho seminára Troch svätiteľov, archimandrita Dr. Petro Bereš. Liturgické slávenie svojím spevom skrášlil Katedrálny zbor Chryzostomos, pod vedením dirigenta Martina Škovieru.

Po liturgickom slávení nasledovalo odborné kolokvium, zamerané na významné cirkevno-národné jubileá, ktoré si tohto roku pripomíname: 1155. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu; 1150. výročie schválenia slovanskej liturgie (inaugurácie staroslovenčiny); 1150. výročie vysvätenia Gorazda za kňaza. Okrem toho naša miestna Gréckokatolícka cirkev si tohto roku pripomína tieto okrúhle výročia: 200. výročie zriadenia Prešovskej eparchie; 50. výročie obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi; 10. výročie zriadenia Bratislavskej gréckokatolíckej eparchie a povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na metropolitnú úroveň.

Tieto výročia a ich význam pre súčasnosť rezonovali v príhovoroch PaedDr. Miroslava Holečka – manažéra kultúry NOC pre národné a kresťanské tradície, predsedu Spoločnosti svätého Gorazda, o. Vladimíra Skybu, protosynkela bratislavskej eparchie, SEODr. Daniela Černého, PhD. a doc. ThDr. Michala Hospodára, PhD., predsedu Spolku sv. Cyrila a Metoda Michalovce.

Program bol spestrený umeleckým slovom v podaní recitátora Ľubora Hallona a spevom Katedrálneho zboru Chryzostomos. Na záver sa Dr. Holečko poďakoval prítomným za účasť, ako aj všetkým organizátorom, ktorí prispeli ku tomuto podujatiu, konanému už po 26. krát. Podujatie bolo ukončené pohostením v priestoroch Eparchiálneho úradu, kde mohli prítomní pokračovať v neformálnych rozhovoroch s prednášajúcimi.

-sg-

Kategória: Zo života eparchie