Napísal 11. februára 2016

Historický koncil celého pravoslávia sa zíde v júni na Kréte

Švajčiarsko 29. januára – Čelní predstavitelia pravoslávnych cirkví už rozhodli o konkrétnej realizácii dlho pripravovaného celopravoslávneho koncilu, označovaného aj ako „panortodoxný“. Na stretnutí v uplynulom týždni v Ženeve sa dohodli na konkrétnom mieste a termíne koncilu. Historické stretnutie predstaviteľov celého pravoslávneho sveta, označované ako „Svätý a Veľký koncil“ sa uskutoční od 16. do 27. júna 2016 na Kréte. Ide o výsledok 40 rokov trvajúceho úsilia pravoslávnych cirkví o spoločné stretnutie na najvyššej úrovni. Návrh Kréty za dejisko stretnutia zo strany konštantínopolského patriarchu Bartolomeja sa stretol so súhlasom moskovského patriarchu Kirilla. Predtým ekumenický patriarchát presadzoval ako miesto koncilu Istanbul.

Stretnutie v dňoch 21. – 28. januára v ženevskom Chambésy s označením „Synaxis prvohierarchov pravoslávnych autokefálnych cirkví“ malo za cieľ finalizáciu textov pre panortodoxný koncil. Konalo za účasti jedenástich najvyšších hierarchov pod vedením ekumenického patriarchu Bartolomeja. Spolu s patriarchami Alexandrie, Jeruzalema, Moskvy, Srbska, Rumunska, Bulharska, Gruzínska a arcibiskupmi Cypru a Albánska bol prítomný aj metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav. Traja patriarchovia svoju účasť ospravedlnili.

V oficiálnom komuniké zo stretnutia sa uvádzajú témy odsúhlasených dokumentov, ktoré budú predložené panortodoxnému koncilu na prediskutovanie a schválenie: Poslanie Pravoslávnej cirkvi v súčasnom svete, Pravoslávna diaspora, Autonónia a jej spôsob vyhlásenia, Sviatosť manželstva a jej prekážky, Význam pôstu a jeho aplikácia dnes, Vzťahy Pravoslávnej cirkvi so zvyškom kresťanského sveta.

Prvohierarchovia na stretnutí v Ženeve prediskutovali aj ustanovenie Panortodoxného sekretariátu, štatúty Koncilu, účasť mimopravoslávnych pozorovateľov na otváracom a záverečnom zasadnutí koncilu a rozpočet koncilu. Spoločne vyjadrili podporu prenasledovaným kresťanom Blízkeho východu, osobitne dvom uneseným metropolitom z Antiochie a Sýrie.

Zdroj: Vatikánsky Rozhlas / www.patriarchate.org -jb-

Kategória: Zo života Cirkvi