Napísal 25. decembra 2017

Jasličková v Katedrále

Na sviatok Narodenia Pána sa predstavili deti z farnosti pri Katedrále Povýšenia sv. Kríža krátkou vianočnou scénkou. Touto aktivitou sa zapojili do koledovania Dobrej noviny, ktorá pomáha chudobných deťom na africkom kontinente. Výťažok z myrovania po sv. liturgiách bude zaslaný na podporu zdravotníctva a školstva v Etiópii. Už vopred sa bol v mene adresátov tejto pomoci poďakovať biskup Adigratskej eparchie Tesfaselassie Medhin Fessuh.

Foto: Helena Vislocká /Lubo Michalko

 

Kategória: Zo života eparchie