Napísal 27. júla 2017

Jubilejná XXV. spomienka na sv. Gorazda: Metod by nebol celý bez Gorazda

Metod by nebol celý bez Gorazda
(
Gorazd Zvonický)

Bratislava (27. júla) – Vo štvrtok 27. júla 2017, v deň sviatku sv. Sedmopočetníkov (Cyrila, Metoda, Gorazda, Klimenta, Nauma, Sáva a Angelára) sa v Katedrálnom chráme Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža v Bratislave konala jubilejná XXV. spomienka na svätého Gorazda v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, ktorú pripravili Národné osvetové centrum Bratislava, Bratislavská gréckokatolícka eparchia, Rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru, Matica slovenská Martin a Spoločnosť svätého Gorazda. Podujatie sa začalo sv. liturgiou v slovenskom jazyku, ktorej predseda protosynkel o. Vladimír Skyba, spoluslúžili o. Rastislav Čižik, o. Stanislav Diheneščík, o. Peter Sabol, diakonizoval Andrej Škoviera.

Protosynkel V. Skyba vo svojej homílii poukázal na to, že slovenský národ môže byť právom hrdý na svoju identitu, ktorá siaha do dávnej minulosti. Táto národná identita je spätá s pôsobením solúnskych bratov a ich nasledovníkov, predovšetkým sv. Gorazda, ktorý sa stal nástupcom arcibiskupa Metoda po jeho smrti. Ako ďalej zdôraznil, sv. sedmopočetníci boli predovšetkým evanjelizátormi. Preto keď sa zamýšľame nad tou národnou identitou, treba poukázať na to, že oni svoju identitu opierali o Krista. A tak to má robiť každý kresťan aj dnes, keď sa spochybňujú základné ľudské a kresťanské hodnoty. Jedno je isté – zdôraznil kazateľ – Kristus a jeho slovo je nespochybniteľné. V tom spočíva skúsenosť kresťana, ktorý sa stretol vo svojom živote so živým a vzkrieseným Kristom a Božím slovom.

Po liturgickom slávením sa prítomní mali možnosť započúvať do nádhernej poeticko-hudobnej kompozície s názvom Tebe na chválu, náš prvoučiteľ, ktorú scenáristicky a režijne pripravil Miroslav Holečko, predseda Spoločnosti svätého Gorazda. Ten vo svojom úvodnom príhovore poukázal na to, že tohto roku slávime práve 1150 rokov odvtedy, keď bol v Ríme sv. Gorazd vysvätený za kňaza a starosloviensky jazyk bol schválený ako liturgický jazyk. Prítomným sa prihovoril aj predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, ktorý poukázal na význam Matice slovenskej ako aj na útoky, ktoré chcú zničiť kresťanské hodnoty a tradície na Slovensku.

Poetická časť kompozície bola zostavená z diela Pavla Orságha-Hviezdoslava Ľútosť Svätoplukova a z veršov básnikov slovenskej katolíckej moderny, ktoré zazneli v umeleckej interpretácii známeho recitátora Jozefa Šimonoviča ako aj  Ľubora Hallona. Umelecké slovo striedali staroslovienske a slovenské národné piesne v podaní speváckeho zboru ADOREMUS pod vedením dirigenta Duša Billa. Podujatie, z ktorého si účastníci odnášali hlboký duchovný a umelecký zážitok, vyvrcholilo stretnutím pri čaši vína v priestoroch Eparchiálneho úradu

-sg-

Kategória: Zo života eparchie