Napísal 16. januára 2017

Kalendár svetových a národných dní Katolíckej cirkvi na rok 2017

Svetové dni sú uvedené boltom; národné dni sú kurzívou.

Január
1. január: 50. svetový deň pokoja
6. január: Svetový deň misijného diela detí
15. január: 103. svetový deň migrantov a utečencov
18. – 25. január: Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
29. január: 8. deň Katolíckej univerzity v Ružomberku
29. január: 64. svetový deň malomocných

Február
2. február: 21. svetový deň zasväteného života
11. február: 25. svetový deň chorých

Marec
25. marca Slávnosť Zvestovania Pána – Deň počatého dieťaťa

Apríl
9. apríl: 32. svetový deň mládeže (slávený v diecézach)
14. apríl: Veľký piatok – Svetový deň dobročinnosti pre Svätú zem (zbierka pri „Božom hrobe“)

Máj
7. máj: 54. svetový deň modlitieb za duchovné povolania
15. máj: Deň rodiny (slávený v diecézach)
28. máj 51. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov (zbierka)

Jún
4. – 11. júna: Modlitby mladých za mladých
23. jún: Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – Deň posväcovania kňazov
25. júna: Svetový deň dobročinných diel Svätého Otca (zbierka)

September
1. september Deň modlitieb za stvorenstvo

Október
22. október: 91. Svetový deň misií – Misijná nedeľa (zbierka)

November
1. november: Deň všeobecného posväcovania
10. – 17. november: Týždeň Cirkvi pre mládež
21. november: Svetový deň klauzúrnych mníchov a mníšok

December
17. december Misijný deň detí (Tretia adventná nedeľa)

Spracoval: Stanislav Gábor

 

Kategória: Zo života Cirkvi