Home Kam na liturgiu

Kam na liturgiu

by admin
BRATISLAVA-STARÉ MESTO - Katedrála
Kostol Povýšenia sv. Kríža
Ul. 29. augusta 7
811 08 Bratislava

farár: Rastislav Čižik

mobil: 0911 400 845; telefón: 02/52 93 28 56;

Bohoslužby v Katedrálnom chráme

Nedeľa 8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Liturgia (slovenská)
17:00 Večiereň (slovenská)
Pondelok 17:00 Liturgia (cirkevnoslovanská)
Utorok 17:00 Liturgia (slovenská)
Streda 17:00 Liturgia (cirkevnoslovanská)
Štvrtok 17:00 Liturgia (slovenská)
Piatok 17:00 Liturgia (cirkevnoslovanská)
Sobota 17:00 Liturgia (slovenská)
17:45 Večiereň (slovenská)
BRATISLAVA-PETRŽALKA
Gréckokatolícka cirkev, farnosť bl. hieromučeníka Vasiľa Hopka

Brančská 7
851 05 Bratislava

Farár – dekan (protopresbyter): Mgr. o. Ľubomír Matejovič

Telefón: 0905 532 971

Sväté liturgie bývajú každú nedeľu o 15.30 hod. (nový aktuálny čas) v rímskokatolíckom kostole sv. Rodiny na Námestí Jána Pavla II. 1 v Bratislave.

Aktuálny program bohoslužieb TU

BRATISLAVA-UPeCe Mlynská dolina
Kaplnka – Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinandemetza, Mlynská dolina

univerzitný kaplán: Ján Burda SJ
e-mail: upcgklit@gmail.com

Bohoslužby:

Sväté liturgie sú každú sobotu o 19:00 h. (od 14. 1. do 17. 6. 2017, s výnimkami: 4. 2. (o 17:00) a 15. 4. (nebude) )

a každú nedeľu o 11:15 h. (od 8. 1. do 18. 6. 2017  s výnimkou 16.4. (nebude)

V prikázané sviatky v týždni je sv. liturgia o 19.00 h. (v pondelok o 21.00 h.).

Aktuálny program liturgií si treba overiť na: upc.uniba.sk/kalendar 
MALACKY
Slúži sa v Kostole Najsvätejšej Trojice každú prvú nedeľu o 17.00 hod.
Kontakt: o. Rastislav Čižik (Bratislava)
TRNAVA
ŠUMIAC

Gréckokatolíka cirkev Šumiac

Pod cintorínom 1
976 71 ŠUMIAC

Farár: Mgr. František Takáč
tel.: 048 61 81 317

Bohoslužby:

Nedeľa:             8:00 (cirkevnoslovansky),  10:00 (slovensky)
Pracovný deň: 17:00

BANSKÁ BYSTRICA

Chrám: slúži sa v Kostole sv. Alžbety
Dolná 49

Farár: Ján KRUPA
Telefón: 0907 234 900, 0911 912 648

Nedeľa: 10:00
Pracovné dni: Pondelok, Streda, Piatok –  17:00
Utorok, Štvrtok –  08:00 (len vo sviatok)

BREZNO
Chrám: slúži sa v Kostole Piaristov (Námestie M.R. Štefánika 32)

Farár: o. Ján KOVAĽ

Nedeľa: 9:00
Pracovné dni: Pondelok až Piatok – 17:00 (okrem štvrtku, keď je ráno o 8:00)

TELGÁRT
KOMÁRNO
Chrám sv. Anny:

Nedeľa 10:00 svätá božská liturgia (slovensky)

Sviatok vo voľný deň 10:00 svätá božská liturgia (slovensky)

Sviatok v pracovný deň 17:30 svätá božská liturgia (slovensky)

ZVOLEN
Farnosť sv. apoštola a evanjelistu Jána Teológa
kňaz: o. Ján Sabol ml.
0911 91 22 67

Bohoslužby:
Kaplnka sv. Štefana Uhorského na Zvolenskom zámku (Námestie SNP 1)
Nedeľa: 8:00 (párny týždeň) – kaplnka
10:00 (
nepárny týždeň) – kaplnka
Cez týždeň – Kostol sv. Alžbety – Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Utorok, Štvrtok: 17:15 – Kostol sv. Alžbety (kaplnka)
Aktuálny bohoslužobný poriadok nájdete na stránke farnosti

ŽIAR nad HRONOM (filiálka farnosti ZVOLEN
Slúži sa v Kostole Povýšenia sv. Kríža
(Svätokrížske námestie 23)
kňaz o. Ján Sabol ml. (Zvolen)
Svätá liturgia: Nedeľa – 10:45 (párny týždeň)

NITRA
Bohoslužobný poriadok nájdete na stránke farnosti

PRIEVIDZA
Bohoslužobný poriadok nájdete na stránke farnosti

TRENČÍN
Bohoslužobný poriadok nájdete na stránke farnosti

NOVÉ MESTO nad VÁHOM (filiálka farnosti TRENČÍN)
Chrám: slúži sa v Kaplnke s. Ondreja (ul. Československej armády)
Bohoslužobný poriadok: sv. liturgia (vždy 3. nedeľu v mesiaci ráno o 8:00 hod., v júli a auguste – podľa oznamov)
cez týždeň: každý utorok o 17:00 hod.
Aktuálny bohoslužobný poriadok nájdete na stránke farnosti Trenčín, resp. filiálky .

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Kaplnka sv. Mikuláša (Nám. Osloboditeľov 19)
kňaz: o. Igor Suchý(rezidujúci v Ružomberku)
kontakt: 0911 812 422
igor.suchy@gmail.com
Svätá liturgia: Nedeľa: 8:30
Aktuálny bohoslužobný poriadok nájdete na stránke farnosti
RUŽOMBEROK (filiálka farnosti LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ)
Slúži sa v Kostole Povýšenia sv. Kríža (kostol  jezuitov)
(Nám. Andreja Hlinku 134)
Nedeľa: 10:30
MARTIN
Chrám Všetkých svätých, Jesenského 11, Martin (Budova VINOTERRA)
Kontakt: 0908 251 573

web: www.grkatmt.sk

Nedeľa: sv. liturgia 9:00
Prac. dni: utorok a štvrtok – sv. liturgia –  16:30
Výnimky: Ak pripadnu velke sviatky na pondelok, stredu ci piatok, tak su sv. liturgie o 16:30, v sobotu o 9:00.

ŽILINA
Gréckokatolícka farnosť

Nanterská 24
010 08 Žilina – Vlčince II
(trolejbusová zastávka “ Sv. Cyrila a Metoda“)

telefón: 041/5166464

Utorok 18:00 svätá božská liturgia (slovensky)

Streda 18:00 svätá božská liturgia (cirkevnoslovansky)

Štvrtok 18:00 svätá božská liturgia (slovensky)

NEDEĽA 9:30 svätá božská liturgia (v párnych týždňoch cirkevnoslovansky, v nepárnych týždňoch slovensky)

V prikázané sviatky, ak je aj štátny sviatok alebo sobota sv. liturgia 8:00, ak nie je štátny sviatok alebo sobota sv. liturgia 18:00.

V zádušné soboty sv. liturgia 8:00.

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava