Napísal 15. mája 2018

Konala sa eparchiálna biblická súťaž

V prvú májovú sobotu, 5. mája 2018 sa na Eparchiálnom úrade v Bratislave konalo eparchiálne kolo biblickej súťaže. Stretnutie otvoril vladyka Peter modlitbou a krátkym príhovorom. Svoje vedomosti a znalosti Svätého písma si prišli overiť deti z troch farností eparchie: z Trenčína, Trnavy a Bratislavy. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: Kategóriu A tvorili deti prvého a druhého ročníka základnej školy, kým v kategórii B súťažili žiaci tretích a štvrtých ročníkov. Otázky v prvej kategórii boli zamerané na všeobecný prehľad základných udalostí Biblie v rozsahu učebníc NV/N. Obsahom druhej kategórie bola znalosť Markovho evanjelia.

V prvej kategórii (1.-2. ročník) vyhralo družstvo z Trnavy, druhá bola Bratislava a tretí bol Trenčín. V druhej kategórii (3.-4. ročník) obsadila farnosť Bratislava prvé aj druhé miesto (súťažili dve družstvá), Trnava sa umiestnila na treťom a Trenčín na štvrtom mieste.

Súťažiace deti si odnášali domov nielen diplomy a vecné ceny, ale aj radosť zo zápolenia a zo stretnutia pri Božom slove.

Cieľom biblickej súťaže je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom a to cez spoznávanie biblických postáv a udalostí dejín spásy.

Text: František Fedorišin
Foto: Helena Vislocká

Kategória: Zo života eparchie