Napísal 16. mája 2018

Krištofova nedeľa 2018

V nedeľu, 13. mája sa v Bratislave-Petržalke konala odpustová slávnosť k bl. Vasiľovi Hopkovi spojená s posviackou áut – tzv. Krištofova nedeľa.

Response code is 400

Foto: Ľubomír Matejovič ml.

Kategória: 2018, Galéria