Napísal 18. mája 2017

Kyrillomethodeon reprezentoval bratislavskú eparchiu na chorvátskej Istrii

Náš katedrálny zbor Kyrillomethodeon sa v dňoch 4. – 7. mája 2017 na pozvanie organizátorov medzinárodného festivalu zborového spevu FAKS Sings 2017 (Festival of Amateur Cultural Creation) zúčastnil tohto festivalu v chorvátskej Istrii. V rámci neho vystúpil na troch koncertoch: open concert, otvárací koncert v meste Vrsar v románskom kostole Sv. Márie z druhej polovice 8. stor., sakrálny koncert v meste Funtana a záverečný galakoncert v koncertnej sále v meste Pazin. Program festivalu bol veľmi bohatý nielen na koncerty, ale aj na zaujímavé spoločné aktivity všetkých zúčastnených zborov – prehliadka mesta Rovinj, plavba loďou na Limsky fjord, vocal workshop a spoločné stretnutie dirigentov a prezidentov zborov pri okrúhlom stole s organizátormi festivalu a prezidentom európskej zborovej asociácie pánom Gáborom Móczárom z Budapešti.

Na festivale sa predstavilo spolu 11 zborov z Chorvátska, Slovinska, Talianska, Veľkej Británie a náš zbor zo Slovenska. Podľa slov dirigenta zboru Kyrillomethodeon, pána Ladislava Sabolčáka, mal festival úžasnú priateľskú atmosféru a bol veľmi kvalitne zorganizovaný, čo ho právom zaraďuje medzi významné európske medzinárodné festivaly

„Bol to pre nás obrovský zážitok a sme radi, že sme mohli v tejto nám blízkej krajine pred medzinárodným publikom reprezentovať našu bratislavskú eparchiu i našu krajinu a predniesť liturgické skladby byzantsko-slovanského bradu, ktoré publikum očarili. Som rád, že som sa mohol osobne stretnúť a porozprávať s pánom Móczárom, prezidentom európskej zborovej asociácie, ktorý vyzdvihol a ocenil náš zbor, jeho vokálnu a interpretačnú kvalitu predvedených východných liturgických skladieb, na ktoré sa zameriavame, a zároveň vyjadril prianie a túžbu spolupráce s naším zborom a so zbormi takéhoto zamerania“, uviedol dirigent L. Sabolčák.

Vyvrcholením záverečného festivalového galakoncertu bola spoločná pieseň všetkých zúčastnených zborov Neka cijeli ovaj svijet – Nech celý svet, ktorá bola znakom jednoty, priateľstva a lásky k zborovému spevu, ktorý ľudí zbližuje a spája.

-sg-

Kategória: Zo života eparchie