Napísal 19. decembra 2016

Kyrillomethodeon koncertom oslávil 80. narodeniny

Gréckokatolícky katedrálny zbor Kyrillomethodeon oslávil svoje 80. výročie vzniku vianočným koncertom. V zaplnenej katedrále Povýšenia svätého Kríža zazneli uplynulú nedeľu cirkevno-slovanské liturgické skladby, mariánske piesne známych skladateľov (H. Alfejeva, N. Kedrova, S. Rachmaninova). Nechýbali ani tradičné rusínske a ukrajinské vianočné koledy, medzi iným aj Spi Isusko spi v úprave skladateľa Štefana Ladižinského , bývalého dirigenta zboru.

Program  výročného koncertu sprievodným slovom sprevádzala Alena Jancurová, dirigoval Ladislav Sabolčák, s Po koncerte sa konala slávnostná recepcia v priestoroch Eparchiálneho úradu.

V rámci koncertu sa prihovoril a členov zboru pozdravil aj bratislavský eparcha vladyka Peter a poukázal na veľký význam spevu v živote človeka i vo východnej liturgii. Pri príležitosti okrúhleho výročia bol prednesený aj Ďakovný list vladyku Petra Rusnáka, ktorý prečítal protosynkel Vladimír Skyba. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že koncert poctila svojou účasťou aj známa slovenská herečka, Božidara Turzonovová.

Z histórie. História zboru Kyrillomethodeon siahla do r. 1936, keď pani Emília Haľková (manželka gréckokatolíckeho kňaza) založila toto spevácke teleso krátko po zriadení gréckokatolíckej farnosti v Bratislave. Počas osemdesiatročného trvania sa na dirigentskom poste vystriedalo viacero dirigentov: Kornel Kutka, Miron Petrašovič, Štefan Ladižinský, Tatiana Kanišáková, Adrián Kokoš. Od roku 2011 zbor umelecky vedie a diriguje Ladislav Sabolčák.

V súčasnosti zbor pravidelne účinkuje pri nedeľných liturgických sláveniach v katedrálnom chráme, no venuje sa aj koncertnej činnosti doma i v zahraničí. Repertoár zboru je zameraný výlučne na interpretáciu východnej byzantskej liturgie sv. Jána Zlatoústeho, liturgických a iných sakrálnych skladieb kresťanského východu, predovšetkým v cirkevnoslovanskom jazyku v kompozíciách širokej palety svetových klasikov, ale aj v kompozíciách slovenských autorov, predovšetkým Ladižinského, Petrašoviča a Semana.
-sg-

 

Kategória: Zo života eparchie