Napísal 31. marca 2017

Melchitský arcibiskup zo Sýrie navštívil katedrálu

Na štvrtú pôstnu nedeľu navštívil bratislavskú Katedrálu Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža arcibiskup gréckokatolíckej Melchitskej cirkvi archieparchie Homs zo Sýrie. Spolu s miestnym duchovenstvom a vladykom Petro Rusnákom spoluslúžil archijerejskú sv. liturgiu sv. Bazila Veľkého.

Po liturgickom slávení, ktoré spevom sprevádzal katedrálny zbor Chrysostomos pod vedením Martina Škovieru, priblížil arcibiskup Arbach súčasnú situáciu kresťanov vo vojnou zmietanej Sýrii. V aule Eparchiálneho úradu predstavil krátku prezentáciu s fotografiami a odpovedal na niekoľko otázok, ktoré mu adresovali veriaci.

Ako zdôraznil, pre tamojšiu Cirkev je veľmi dôležité, aby kresťania zo Sýrie neodchádzali. Hovoril aj o finančnej pomoci, vďaka ktorej už začali renovovať zničené chrámy. „Načo však budú opravené chrámy, ak do nich nebude mať kto chodiť?“ – uviedol arcibiskup. Ako ďalej dodal, treba rozlišovať medzi umierneným islamom, s ktorým sa kresťania stretávajú v každodennom živote a medzi fundamentalistami. Na ilustráciu uviedol, že pracovníci, ktorí pracujú na obnove kresťanských chrámov, sú z veľkej časti moslimovia.

Arcibiskup hovoril tiež o veľkej odvahe, ktorú majú tamojší kresťania v duchu slov sv. Pavla: Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Tiež poukázal na to, že kresťania v jeho farnostiach sú podľa neho hrdými kresťanmi a pomáhajú si navzájom.
Spomenul tiež pastoračné centrá, ktoré fungujú v jeho arcibiskupstve. Najviac poznačení krutosťami vojny sú podľa Mons. Arbacha deti, najmä tie, ktorým zabili pred ich očami rodičov. Tie potrebujú všestrannú, najmä psychologickú pomoc, ktorú sa im snažia v centrách poskytovať.

Ako prejav solidarity so sýrskymi kresťanmi v Homse vyhlásil miestny farár o. Rastislav Čižik zbierku, ktorá sa konala po sv. liturgii.

Arcibiskup Mons. Arbach je členom Baziliánskeho rádu sv. Jána Krstiteľa, melchitského obradu a jeho návšteva na Slovensku sa konala pri príležitosti otvorenia medzinárodnej kancelárie pápežskej nadácie ACN – Aid to the Church in Need (Kirche in Not) v Bratislave.

-sg-

Kategória: Zo života Cirkvi