Napísal 12. februára 2018

Na Devíne si pripomenuli 1150. výročie schválenia staroslovienčiny ako liturgického jazyka

Na Devíne v Kostole svätého Kríža sa v sobotu 10. februára 2018 konalo podujatie pri príležitosti 1150. výročia schválenia jazyka starých Slovákov za liturgický jazyk. Organizátormi osláv bolo občianske združenie Dedičstvo Otcov, Rímskokatolícka farnosť Devín, Mestská časť Bratislava-Devín a Hlaholská akadémia Domu Matice Slovenskej Bratislava (HA DMS BA).

Spomienka začala slávením svätej liturgie, ktorú slávil protosynkel bratislavskej eparchie o. Vladimír Skyba spolu s troma kňazmi. Po liturgii nasledovala modlitba Ďakovného akatistu ktorú viedol o. protosynkel, kantoroval Daniel Škoviera. Prítomní si tiež mali možnosť uctiť relikvie sv. Klimenta.

Po liturgickej časti osláv sa v miestnom Dome kultúry konalo otvorenie výstavy venovanej prvej písomnej kultúre Slovákov. Na výstave boli prezentované dokumenty hlaholskej písomnej kultúry. Prítomní si tiež mohli vypočuť prednášku E. Šubjakovej, lektorky Hlaholskej akadémie Domu Matice Slovenskej v Bratislave na tému Prvá písomná kultúra Slovákov.

Každoročne sa 14. február v Gréckokatolíckej cirkvi slávi ako polyelejný sviatok – Odchod do večnosti Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila. Vzhľadom na to, že tohto roku pripadol 14. február na stredu prvého týždňa Veľkého pôstu, sviatok bol preložený na 11. februára.

V rímskom kalendári sa 14. február slávi ako sviatok Sv. Cyrila, mnícha, a sv. Metoda, biskupa, spolupatrónov Európy. Na Slovensku sa tento sviatok (resp. slávnosť) slávi 5. júla (sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov).

-sg-

 

Kategória: Zo života eparchie